Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2021/22:349

Riksdagsskrivelse 2021/22:349

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:349

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2021/22:FiU28 Idéburen välfärd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.