Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2021/22:287

Riksdagsskrivelse 2021/22:287

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:287

 

 

 

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU37 Bättre villkor för kommersiell radio får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.