Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2021/22:169

Riksdagsskrivelse 2021/22:169

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:169

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet[1]

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2021/22:FiU44 Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 februari 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

[1] Riksdagsskrivelse 2021/22:170 till Näringsdepartementet

Riksdagsskrivelse 2021/22:171 till Kulturdepartementet

Riksdagsskrivelse 2021/22:172 till Infrastrukturdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.