Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2021/22:164

Riksdagsskrivelse 2021/22:164

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:164

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU18 Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 februari 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.