Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2020/21:319

Riksdagsskrivelse 2020/21:319

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX
605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:319

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU20 En ny fastighetsmäklarlag - förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.