Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2019/20:353

Riksdagsskrivelse 2019/20:353

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX


605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:353

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU61 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.