Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2017/18:2

Riksdagsskrivelse 2017/18:2

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2017/18:2

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU2 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 september 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.