Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2016/17:321

Riksdagsskrivelse 2016/17:321

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2016/17:321

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU15 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2017

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.