Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2013/14:56

Riksdagsskrivelse 2013/14:56

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2013/14:56

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 november 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.