Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2013/14:26

Riksdagsskrivelse 2013/14:26

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2013/14:26

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU2 Ny bibliotekslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 oktober 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.