Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2013/14:174

Riksdagsskrivelse 2013/14:174

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2013/14:174

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU14 Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 mars 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.