Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:292

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF
Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:292

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.