Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:165

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2011/12:165

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU28 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 mars 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

[1]

Riksdagsskrivelse 2011/12:166 till Näringsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.