Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:152

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2011/12:152

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU8 Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 mars 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.