Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:14

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2011/12:14

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU5 Rätt till förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 oktober 2011

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.