Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:290

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF
Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:290

Riksrevisionen

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU19 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.