Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:236

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2010/11:236

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU5 Förbättrat skydd mot stalkning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 maj 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.