Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:177

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2010/11:177

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU14 En reformerad budgetlag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 mars 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

[1]

Riksdagsskrivelse 2010/11:178 till Riksdagsstyrelsen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.