Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:110

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2009/10:110

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU23 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 december 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.