Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:14

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:14

Riksrevisorerna1

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2007/08:SfU3 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-11-14

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

[1]

Riksdagsskrivelse 2007/08:13 till Socialdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.