rskr 2004/05 310 312

Riksdagsskrivelse 2004/05:310

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
Riksdagsskrivelse
2004/05:310

------------------------------------------------------------------------------------------
Regeringen
Finansdepartementet
Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2004/05:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (prop. 2004/05:100) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.
Stockholm den 18 juni 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelse
2004/05:311

------------------------------------------------------------------------------------------
Riksrevisionens styrelse
Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2004/05:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (prop. 2004/05:100) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.
Stockholm den 18 juni 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelse
2004/05:312

------------------------------------------------------------------------------------------
Regeringen
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2004/05:MJU15 En effektivare miljöprövning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.
Stockholm den 18 juni 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelse 2004/05:311 till Riksrevisionens styrelse
Riksdagsskrivelse 2004/05:310 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.