OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2019

Redogörelse 2019/20:OSSE1

Redogörelsen bereds i utskott

Inlämnat av
OSSE-delegationen
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-02-12
Bordlagd
2020-02-13
Hänvisad
2020-02-14
Motionstid slutar
2020-02-28

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Redogörelse till riksdagen 2019/20:OSSE1
OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2019
Redogörelsens huvudsakliga innehåll
Den svenska delegationen till OSSE:s parlamentariska församling lämnar härmed redogörelsen för verksamheten inom den parlamentariska församlingen och den svenska delegationens arbete under 2019. Till redogörelsen bifogas en förteckning över de resolutioner som den parlamentariska församlingen antagit under perioden.
Stockholm den 12 februari 2020
På delegationens vägnar
Johan Büser ordförande
Fredrik Svensson sekreterare
1
2019/20:OSSE1
Innehållsförteckning

1

Hur Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa har vuxit

fram.................................................................................................................

3

2

Den

Behandlas i betänkande (1)

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.