Till innehåll på sidan

Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2021

Redogörelse 2021/22:NR1

Redogörelsen bereds i utskott

Inlämnat av
Nordiska rådets svenska delegation
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-16
Bordlagd
2022-03-16
Hänvisad
2022-03-17
Motionstid slutar
2022-03-31

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Sammanfattning

Nordiska rådets svenska delegation överlämnar härmed bifogad berättelse om sin verksamhet under 2021.

Stockholm den 16 mars 2022

Hans Wallmark delegationsordförande

Lena Eklöf delegationssekreterare

1

2021/22:NR1

Innehållsförteckning

Sammanfattning..............................................................................................

1

1

Inledning..................................................................................................

3

2

Huvuddragen i verksamheten 2021 .........................................................

5

3

Sveriges delegation................................................................................

10

4

Nordiska rådets 73:e session, Köpenhamn den
2–4
november

Behandlas i betänkande (1)

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.