Blinda beredskapsflygplatser

Skriftlig fråga 2023/24:857 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2024-05-02
Överlämnad
2024-05-03
Anmäld
2024-05-07
Svarsdatum
2024-05-15
Sista svarsdatum
2024-05-15
Besvarad
2024-05-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Åtta regionala flygplatser står sedan årsskiftet utan radarbild och kan därmed inte upptäcka var flygplan befinner sig i respektive luftrum. Anledningen till detta är att Luftfartsverket (LFV) har ansett att det inte är lönsamt för dem att tillhandahålla radardata för flygplatserna.

Flygplatserna som drabbats är Arvidsjaurs flygplats, Ljungbyheds Flygklubb, Kristianstad Österlen Airport, Stockholm Skavsta Airport, Stockholm Västerås flygplats, Småland Airport, Trollhättan Airport och Örebro Airport. Dessa flygplatser har upphandlat flygtrafikledningen från företaget ACR. ACR har en ansökan sedan januari 2021 om att bli en certifierad C-leverantör, vilket krävs för att kunna få hämta data från ATCC Stockholm. Den har ännu inte blivit godkänd, vilket gör att flygplatserna står blinda och tvingats tillbaka till analoga metoder för att hålla flygtrafiken säker.

Detta innebär att endast ett plan var 15:e minut kan starta eller landa. Vid nästa årsskifte drabbas ytterligare åtta flygplatser av samma sak.

I ett säkerhetspolitiskt utsatt läge, som Sverige nu befinner sig i, kan alltså inte längre två flygplan landa med tätt mellanrum. Nu måste det ena vänta längre, vilket kan skapa förseningar. Dessutom närmar sig sommaren, under vilken brandflygen kan få svårigheter. Skulle det bli en torr sommar kan konsekvenserna bli förödande. För Kristianstads flygplats, med militära övningsfält i det omedelbara närområdet, innebär det också att militären får göra eldupphör med jämna mellanrum då flyg vistas i luftrummet. Detta påverkar alltså också Försvarsmakten, vilket gör att det är ytterst märkligt att inte detta har tagits hänsyn till.

I Kristianstads område har man dessutom stora GPS-störningar, vilket nu gör att ambulansflyg har svårt med inflygningar enligt de inflygningsrutiner som nu råder på grund av avsaknad av radardata.

De flygplatser som nu är blinda och som även är beredskapsflygplatser bryter även mot beredskapsavtalet eftersom man inte kan tillhandahålla den beredskap som åligger dem. Det har man dock fiffigt löst genom att ge dem särskilda undantag.

Om ACR får tillgång till radardata kan man ändå ställa sig frågan om vi, i det säkerhetspolitiskt känsliga läge vi befinner oss i, ska vara beroende av ett tyskägt bolag. I stället borde radardata återregleras så att LFV tillhandahåller denna för Sverige viktiga data.

Men nu lägger LFV i stället ansvaret på respektive flygplats att hitta en nättjänst som levererar radar, för man anser sig inte längre själv ha det ansvaret.

I svar på tidigare fråga kring detta har infrastrukturministern svarat att en utgångspunkt är att den lokala flygtrafikledningen fortsatt ska vara avreglerad. Utifrån det har staten inget särskilt ansvar för teknisk utrustning för flygtrafikledning, skriver han.

Ulf Axelsson, vd på Småland Airport, hävdar i SVT den 30 april att det inte finns några leverantörer godkända av Transportstyrelsen som kan erbjuda radartjänst. Det innebär att flygplatserna inte kan hitta någon annan leverantör. Ministern för civilt försvar hävdar dock, i ett svar på en tidigare skriftlig fråga, att det enligt Transportstyrelsen ska finnas flera certifierade leverantörer.

Oavsett vilket har vi en situation där åtta flygplatser, varav fem är beredskapsflygplatser, sedan årsskiftet står blinda, och ytterligare åtta kan drabbas av samma sak vid kommande årsskifte om det inte har löst sig. Ur ett svenskt beredskapsperspektiv är detta givetvis inte acceptabelt, och det borde vara i svenskt säkerhetspolitiskt intresse att staten såväl tillhandahåller radardata som levererar den till våra flygplatser.

Ministern för civilt försvar har också i tidigare svar på skriftlig fråga meddelat att det är viktigt för hela Sverige att förutsättningarna och tillgängligheten för de regionala flygplatserna är god.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin:

 

Ämnar statsrådet att ur ett beredskapsperspektiv vidta några åtgärder för att omgående lösa situationen?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:857 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Svar på fråga 2023/24:857 Blinda beredskapsflygplatser

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Svar på fråga 2023/24:857 av Björn Söder (SD)
Blinda beredskapsflygplatser och 2023/24:880 av Gunilla Svantorp (S) Radartäckning vid landets flygplatser

Björn Söder har frågat ministern för civilt försvar om han ur ett beredskapsperspektiv ämnar vidta åtgärder för att omgående lösa radarsituationen på vissa flygplatser. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Vidare har Gunilla Svantorp frågat mig om jag avser att tillse att Luftfartsverket säkerställer dessa viktiga tjänster för alla flygplatser.

Jag väljer att svara på de båda frågorna i ett sammanhang.

Jag vill jag inledningsvis tydliggöra att det finns tillgängliga radardata. Det är snarare tjänsten att leverera den till aktuella flygplaster som brister trots att marknaden är avreglerad och att det i Sverige finns leverantörer som Transportstyrelsen har certifierat. Myndigheten har vidare certifierat ytterligare en flygplats för den aktuella tjänsten. Det är fritt att utifrån regelverken ansöka om certifiering för att kunna erbjuda aktuella tjänster.

Jag följer noga den uppkomna situationen som påverkar kapaciteten på vissa regionala flygplatser genom att bland annat hålla god kontakt med ansvariga myndigheter.

Trafikverket har förhandlat och ingått överenskommelser med aktuella flygplatser om att de ska vara beredskapsflygplatser under 2024. Enligt information från Trafikverket så är deras bedömning att beredskapsfunktionen är fortsatt möjlig utan aktuella nättjänster under en övergångsperiod. Tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen har bedömt att flygsäkerheten inte är hotad men att kapacitetsbegränsningar skulle kunna uppkomma i vissa trafiksituationer. Transportstyrelsen certifierar också de möjliga aktörer som har förutsättningar för att kunna leverera aktuella nättjänster till de regionala flygplatserna. Till det har militära så väl som blåljusflygningar företräde till flygplatser vid behov av prioritering om eventuella kapacitetsproblem skulle uppstå.

Situationen analyseras för närvarande inom Regeringskansliet med hjälp av behöriga myndigheter, och under tiden förutsätter jag att ansvariga leverantörer av flygtrafikledning söker alternativa lösningar för leveransen av aktuella nättjänster.

Stockholm den 14 maj 2024

 

 

 

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.