Taiwans deltagande i WHA

Skriftlig fråga 2023/24:826 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2024-04-19
Överlämnad
2024-04-22
Anmäld
2024-04-23
Svarsdatum
2024-05-02
Sista svarsdatum
2024-05-02
Besvarad
2024-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Den 27 maj till den 1 juni hålls den 77:e Världshälsoförsamlingen (WHA) i Genève.

Mellan 2009 och 2016 kunde Taiwan delta som observatör i WHA men har sedan dess nekats att göra det. Detta innebär att Taiwan till exempel inte kan tillhandahålla andra länder smittspridningsinformation genom WHO:s globala system för övervakning och insatser mot influensa (GISRS). Eftersom Taiwan inte är anslutet till Global Digital Health Certification Network (GDHCN) kan Taiwans myndigheter och vårdinrättningar inte heller verifiera och utfärda digitala certifieringsdokument i enlighet med internationella standarder. Vidare hindrades Taiwan från att utarbeta och förhandla om WHO:s pandemiavtal, och landet saknar direkt tillgång till pandemirelaterade resurser såsom WHO:s system Pathogen Access and Benefit-Sharing (PABS).

Samtidigt har Taiwans exemplariska pandemihantering lyft fram landets potential att bidra till världshälsan. Taiwans erfarenheter från hälsokrishanteringen under sars-epidemin 2004 och covid-19-pandemin erbjuder världens hälsomyndigheter viktiga lärdomar, och speciellt Taiwans robusta folkhälsoinfrastruktur och proaktiva och transparenta krishantering kan tjäna många länder väl som inspirationsmodell. Det är inte en slump att Taiwan för sjätte året i rad har rankats högst i onlinedatabasen Numbeos index över länders hälsovård.

Sveriges utrikesminister Tobias Billström har vid flera tillfällen nämnt att regeringen stöder Taiwans deltagande i WHO:s arbete och uppskattar Taiwans viktiga bidrag inom global hälsa och att regeringen stöder att Taiwan åter ska kunna vara observatör i WHA.

Utifrån idén om att hälsa överskrider politikens gränser uppskattar jag verkligen den svenska regeringens stöd. Eftersom Sverige delar Taiwans värderingar kring demokrati, frihet och mänskliga rättigheter ser jag fram emot att regeringens stöd fortgår samt att man i årets WHA gör sin röst hörd angående Taiwans deltagande.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Kommer ministern och regeringen att på något sätt i årets WHA uttrycka sitt stöd för Taiwans deltagande och försöka initiera och samordna andra länder för att gemensamt välkomna Taiwan till Världshälsoorganisationens arbete och möten?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:826 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

Svar på fråga 2023/24:826 Taiwans deltagande i WHA

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Svar på fråga 2023/24:817 av Markus Wiechel (SD) Internationellt hälsosamarbete med Taiwan och 2023/24:826 av Björn Söder (SD) Taiwans deltagande i WHA

Markus Wiechel och Björn Söder har frågat mig vilka åtgäder jag vidtar i syfte att verka för Taiwans inkludering i WHO och WHA i enlighet med tidigare uttalanden och om jag och regeringen på något sätt i årets WHA kommer att uttrycka stöd för Taiwans deltagande och försöka initiera och samordna andra länder för att gemensamt välkomna Taiwan till Världshälsoorganisationens arbete och möten. Jag besvarar frågorna samlat.

 

Regeringen stödjer Taiwans deltagande i alla internationella sammanhang där deltagandet är meningsfullt och inte kräver status som stat.

 

Som Markus Wiechel och Björn Söder påpekat delar jag uppfattningen att det ligger i det internationella samfundets intresse att Taiwan bereds möjlighet att delta i det hälsosamarbete som bedrivs inom WHO och genom Världshälsoförsamlingen WHA. Global samverkan och informationsdelning krävs för att bidra till bättre hantering och mer hållbara hälsosystem i framtiden, något som särskilt Covid-19-pandemin tydliggjorde.

 

Av denna anledning har Sverige återkommande under flera års tid - tillsammans med en grupp likasinnade länder - på olika sätt uppmanat WHO:s generaldirektör att bjuda in Taiwan att delta som observatör vid Världshälsoförsamlingens möte.

 

Regeringens hållning vad gäller Taiwans meningsfulla deltagande är tydlig, och min förhoppning är att se en utveckling där Taiwan återigen kan få möjlighet att delta som observatör, vilket skedde 2009-2016.

Jag kan dessvärre konstatera att frågan om Taiwans deltagande i WHO kräver konsensus inom organisationen, något som tyvärr inte föreligger i dagsläget.

 

Sverige kommer även fortsatt att främja Taiwans meningsfulla deltagande i det globala hälsosamarbetet, inklusive genom ett aktivt utbyte med Taiwans representationskontor i Genève där WHO har sitt säte.

 

Stockholm den 2 maj 2024

 

 

 

Tobias Billström  

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.