Till innehåll på sidan

Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige Delredovisning 3: Enkätundersökning till studieansvariga

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR6

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Autonomi och kvalitet

– ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige

Delredovisning 3:

Enkätundersökning till studieansvariga

Denna delredovisning är utarbetad av Ebbe K. Graversen och Thomas Kjeldager Ryan i samarbete med Anton Björk, Lea Møller Grønfeldt, Sanne Haase, Emil Bargmann Madsen, Niels Mejlgaard, Maja Elisabeth Nyberg, Evanthia Kalpazidou Schmidt och Mads P. Sørensen. Delredovisningen har översatts till svenska.

Dansk Center for Forskningsanalyse vid Aarhus universitet svarar för innehållet (metod, resultat och slutsatser) i delredovisningen.

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-11-7

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2014/15:RFR6

Förord

Det övergripande målet för svensk utbildningspolitik är enligt

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.