Till innehåll på sidan

Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige Huvudrapport

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR5 Huvudrapport

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Autonomi och kvalitet

– ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige

Huvudrapport

Denna huvudrapport är utarbetad av Mads P. Sørensen, Sanne Haase, Ebbe K. Graversen, Evanthia Kalpazidou Schmidt, Niels Mejlgaard och Thomas K. Ryan i samarbete med Anton Björk, Lea Møller Grønfeldt, Emil Bargmann Madsen och Maja Elisabeth Nyberg. Huvudrapporten har översatts till svenska.

Dansk Center for Forskningsanalyse vid Aarhus universitet svarar för innehållet (metod, resultat och slutsatser) i huvudrapporten.

ISSN
1653-0942

978-91-87541-14-8
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015

2014/15:RFR5

Förord

En viktig uppgift för riksdagens utskott är att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut inom utskottens ämnesområden. Denna rapport

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.