Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:74 Torsdagen den 17 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 1993/94:74


Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:74 Torsdagen den 17 mars Kl. 12.00--15.42
1 § Meddelande om anmälan till deltagande i
debatter måndagen den 28 mars
Anf. 1 FÖRSTE VICE TALMANNEN:
Anmälan till deltagande i kammarens debatter
måndagen den 28 mars bör göras till
kammarkansliet senast fredagen den 25 mars kl. 11.
Talarlista till måndagen kan då presenteras i
Kammarinformation, KI, på eftermiddagen
fredagen den 25 mars.
2 § Hänvisning av ärenden till utskott
Föredrogs och hänvisades
Propositionerna
1993/94:165 till konstitutionsutskottet
1993/94:184 till justitieutskottet
1993/94:223 till trafikutskottet
Motionerna
1993/94:Bo16--Bo19 till bostadsutskottet
1993/94:Sf30 till socialförsäkringsutskottet
3 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 16 mars
KrU11 Idrott
Mom. 5 (tillsättande av en statlig idrottsutredning
med kvinnoprofil)
1. utskottet
2. res. (v)
Votering:
269 för utskottet
13 för res.
1 avstod
66 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
113 s, 71 m, 22 fp, 24 c, 20 kds, 18 nyd, 1 -
För res.:
1 fp, 10 v, 2 -
Avstod:
1 s
Frånvarande:
24 s, 9 m, 10 fp, 7 c, 6 kds, 5 nyd, 4 v, 1 -
Kristina Svensson (s) anmälde att hon avsett att
rösta ja men markerats ha avstått från att rösta.
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
KrU13 Folkbildning
Mom. 1 (beräknande av medel för bidrag till
folkbildningen)
1. utskottet
2. res. 1 (s)
3. mot. Kr411 i motsvarande del (v)
Förberedande votering:
116 för res.
11 för mot.
161 avstod
61 frånvarande
Kammaren biträdde res.
Huvudvotering:
161 för utskottet
129 för res. 1
59 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
71 m, 23 fp, 26 c, 21 kds, 18 nyd, 2 -
För res. 1:
117 s, 10 v, 2 -
Frånvarande:
21 s, 9 m, 10 fp, 5 c, 5 kds, 5 nyd, 4 v
Mom. 2 (beräknande av särskilda medel för
åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism)
1. utskottet
2. res. 2 (s)
Votering:
159 för utskottet
128 för res. 2
2 avstod
60 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
71 m, 22 fp, 26 c, 20 kds, 18 nyd, 2 -
För res. 2:
116 s, 10 v, 2 -
Avstod:
1 fp, 1 kds
Frånvarande:
22 s, 9 m, 10 fp, 5 c, 5 kds, 5 nyd, 4 v
Mom. 4 (ändrade utbetalningsrutiner)
1. utskottet
2. res. 4 (m)
Votering:
212 för utskottet
75 för res.
62 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
114 s, 22 fp, 26 c, 19 kds, 18 nyd, 10 v, 3 -
För res. 4:
1 s, 71 m, 1 fp, 1 kds, 1 -
Frånvarande:
23 s, 9 m, 10 fp, 5 c, 6 kds, 5 nyd, 4 v
Mom. 10 (medelsanvisningen till Bidrag till
kontakttolkutbildning)
1. utskottet
2. res. 5 (s)
Förberedande votering:
119 för res.
10 för mot.
160 avstod
60 frånvarande
Kammaren biträdde res. 5
Votering:
159 för utskottet
129 för res. 5
1 avstod
60 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
71 m, 22 fp, 26 c, 21 kds, 18 nyd, 1 -
För res. 5:
116 s, 10 v, 3 -
Avstod:
1 fp
Frånvarande:
22 s, 9 m, 10 fp, 5 c, 5 kds, 5 nyd, 4 v
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
UbU5 Anslag till Sveriges lantbruksuniversitet,
m.m.
Mom. 10 (anslagsbeloppet under Sverige
lantbruksuniversitet)
1. utskottet
2. res. (s)
Votering:
168 för utskottet
120 för res.
61 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
71 m, 22 fp, 26 c, 21 kds, 18 nyd, 8 v, 2 -
För res.:
116 s, 2 v, 2 -
Frånvarande:
22 s, 9 m, 11 fp, 5 c, 5 kds, 5 nyd, 4 v
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
UbU6 Vissa skollagsfrågor
Mom. 2 (bidragssystemet för fristående skolor)
1. utskottet
2. res. 1 (s)
3. men. i motsvarande del (v)
Förberedande votering:
118 för res. 1
11 för men.
159 avstod
61 frånvarande
Kammaren biträdde res.
Huvudvotering:
160 för utskottet
128 för res. 1
61 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
71 m, 22 fp, 26 c, 21 kds, 18 nyd, 2 -
För res. 1:
116 s, 10 v, 2 -
Frånvarande:
22 s, 9 m, 11 fp, 5 c, 5 kds, 5 nyd, 4 v
Mom. 3 (nivån på det kommunala bidraget till
fristående skolor)
1. utskottet
2. res. 2 (s)
3. men. i motsvarande del (v)
Förberedande votering:
Kammaren biträdde res. med acklamation.
Huvudvotering:
158 för utskottet
130 för res. 2
61 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
71 m, 22 fp, 25 c, 20 kds, 18 nyd, 2 -
För res. 2:
116 s, 1 c, 1 kds, 10 v, 2 -
Frånvarande:
22 s, 9 m, 11 fp, 5 c, 5 kds, 5 nyd, 4 v
Mom. 4 (tillsynen m.m. av fristående skolor)
1. utskottet
2. res. 3 (s)
Votering:
158 för utskottet
129 för res. 3
62 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
71 m, 22 fp, 26 c, 21 kds, 17 nyd, 1 -
För res. 3:
116 s, 10 v, 3 -
Frånvarande:
22 s, 9 m, 11 fp, 5 c, 5 kds, 6 nyd, 4 v
Mom. 5 (elevavgifter vid fristående skolor)
1. utskottet
2. res. 4 (s)
Votering:
160 för utskottet
128 för res. 4
61 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
71 m, 22 fp, 26 c, 21 kds, 18 nyd, 2 -
För res. 4:
116 s, 10 v, 2 -
Frånvarande:
22 s, 9 m, 11 fp, 5 c, 5 kds, 5 nyd, 4 v
Mom. 6 (funktionshindrade elevers rätt att välja
fristående skola)
1. utskottet
2. res. 5 (s)
Votering:
158 för utskottet
129 för res. 5
62 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
71 m, 20 fp, 26 c, 21 kds, 18 nyd, 2 -
För res. 5:
116 s, 1 fp, 10 v, 2 -
Frånvarande:
22 s, 9 m, 12 fp, 5 c, 5 kds, 5 nyd, 4 v
Mom. 7 (vissa skyldigheter för fristående skolor)
1. utskottet
2. men. i motsvarande del (v)
Votering:
274 för utskottet
12 för men.
63 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
113 s, 71 m, 22 fp, 26 c, 21 kds, 18 nyd, 3 -
För men.:
1 s, 10 v, 1 -
Frånvarande:
24 s, 9 m, 11 fp, 5 c, 5 kds, 5 nyd, 4 v
Mom. 9 (behörighetskrav för nationella program i
gymnasieskolan)
1. utskottet
2. res. 6 (s)
Votering:
161 för utskottet
128 för res. 6
60 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
71 m, 23 fp, 26 c, 21 kds, 18 nyd, 2 -
För res. 6:
116 s, 10 v, 2 -
Frånvarande:
22 s, 9 m, 10 fp, 5 c, 5 kds, 5 nyd, 4 v
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
AU7 Tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 1993/94
Kammaren biföll utskottets hemställan.
AU9 Åtgärder mot etnisk diskriminering i
arbetslivet
Mom. 3 (indirekt diskriminering)
1. utskottet
2. men. i motsvarande del (v)
Votering:
276 för utskottet
13 för men.
60 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
115 s, 71 m, 23 fp, 26 c, 21 kds, 18 nyd, 2 -
För men.:
1 s, 10 v, 2 -
Frånvarande:
22 s, 9 m, 10 fp, 5 c, 5 kds, 5 nyd, 4 v
Mom. 4 (ett generellt utformat
diskrimineringsförbud)
1. utskottet
2. men. i motsvarande del (v)
Votering:
274 för utskottet
14 för men.
61 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
114 s, 70 m, 23 fp, 26 c, 21 kds, 18 nyd, 2 -
För men.:
2 s, 10 v, 2 -
Frånvarande:
22 s, 10 m, 10 fp, 5 c, 5 kds, 5 nyd, 4 v
Mom. 6 (rättegångskostnader)
1. utskottet
2. men. i motsvarande del (v)
Votering:
276 för utskottet
13 för men.
60 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
115 s, 71 m, 23 fp, 26 c, 21 kds, 18 nyd, 2 -
För men.:
1 s, 10 v, 2 -
Frånvarande:
22 s, 9 m, 10 fp, 5 c, 5 kds, 5 nyd, 4 v
Mom. 8 (diskrimineringslagstiftning för
funktionshindrade)
1. utskottet
2. res. (s)
Votering:
162 för utskottet
127 för res.
60 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
71 m, 23 fp, 26 c, 21 kds, 18 nyd, 1 v, 2 -
För res.:
116 s, 9 v, 2 -
Frånvarande:
22 s, 9 m, 10 fp, 5 c, 5 kds, 5 nyd, 4 v
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
AU10 Statliga arbetsgivarfrågor, anslag
Kammaren biföll utskottets hemställan.
AU20 Arbetsdomstolen m.m., anslag
Kammaren biföll utskottets hemställan.
BOU10 Anslag till Lantmäteriverket och
Centralnämnden för fastighetsdata m.m.
Kammaren biföll utskottets hemställan.
BoU11 Anslag till främjande av rennäringen m.m.
Mom. 7 (anslag till prisstöd till rennäringen)
1. utskottet
2. res. 1 (nyd)
Votering:
266 för utskottet
19 för res. 1
1 avstod
63 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
114 s, 71 m, 23 fp, 25 c, 21 kds, 9 v, 3 -
För res. 1:
1 s, 17 nyd, 1 -
Avstod:
1 v
Frånvarande:
23 s, 9 m, 10 fp, 6 c, 5 kds, 6 nyd, 4 v
Mom. 9 (anslag till ersättningar för viltskador
m.m.)
1. utskottet
2. res. 2 (nyd)
Votering:
269 för utskottet
17 för res. 2
63 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
116 s, 70 m, 22 fp, 26 c, 21 kds, 10 v, 4 -
För res. 2:
17 nyd
Frånvarande:
22 s, 10 m, 11 fp, 5 c, 5 kds, 6 nyd, 4 v
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
BoU12 Byggforskning, fonden för fukt- och
mögelskador och åtgärder mot radon i bostäder
Mom. 3 (Boverkets förslag om radonåtgärder)
1. utskottet
2. res. (s)
Votering:
157 för utskottet
127 för res.
65 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
69 m, 23 fp, 26 c, 20 kds, 17 nyd, 1 v, 1 -
För res.:
116 s, 9 v, 2 -
Frånvarande:
22 s, 11 m, 10 fp, 5 c, 6 kds, 6 nyd, 4 v, 1 -
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
4 § Mottagande av asylsökande m.m.
Föredrogs
socialförsäkringsutskottets betänkande
1993/94:SfU11 Mottagande av asylsökande m.m.
(prop.1993/94:94).
Anf. 2 MAUD BJÖRNEMALM (s):
Herr talman! Socialförsäkringsutskottets
betänkande behandlar mottagande av asylsökande.
Det handlar om arbete och sysselsättning för
asylsökande. Det handlar också om dagbidrag,
bostadsersättning, hälso- och sjukvård och
tillfälliga uppehållstillstånd. Det är med andra ord
en diverseproposition vi har att behandla här i
kammaren.
I dag går mottagandet av asylsökande till så att den
asylsökande först kommer till en utredningssluss.
Syftet med utredningsslussar var och är att
utredningen skall ske så snabbt som möjligt och att
den asylsökande skall finnas tillgänglig under
utredningstiden för att undvika långa
handläggningstider. Därefter får den asylsökande
komma till en förläggning och där vänta på beslut
och en eventuell kommunplats.
Den förläggningsverksamhet som Invandrarverket
bedriver omfattar utredningsslussar och
förläggningar, både fasta och tillfälliga beroende på
antalet asylsökande. En del förläggningar drivs på
entreprenad av organisationer och andra av
kommuner, men de flesta drivs i Invandrarverkets
regi.
De asylsökande skall självfallet ha en värdig
behandling under sin väntetid. Men hur man än
försöker ordna olika saker måste det primära och
viktigaste vara de korta handläggningstiderna.
Nu anser regeringen att om de asylsökande, i större
utsträckning än vad som nu gäller, själva ordnar sin
bostad kommer kostnaderna för mottagandet att
minska. Eget boende skulle också, enligt
regeringen, ge den asylsökande ökade möjligheter
till ett mera aktivt liv och innebära en minskad
social isolering under väntetiden.
För att stimulera den asylsökande att skaffa egen
bostad skall bostadsersättning utgå med 500 kr per
månad för ensamhushåll och 1 000 kr för familjer.
Invandrarverket skall ändå vara skyldigt att hålla
plats på förläggning om det egna boendet
misslyckas.
Ibland kan man i debatten få den uppfattningen att
de flesta förläggningar består av baracker
utplacerade någonstans i skogen. Folkpartister
talar gärna om våra ''flyktingläger''. I själva verket
är de allra flesta förläggningar inrymda i våra
vanliga bostadsområden där de asylsökande bor i
vanliga lägenheter och har eget hushåll.
Regeringen är tydligen medveten om att förslaget
kan medföra förlängda handläggningstider. Därför
föreslår regeringen att dagersättningen skall kunna
reduceras om någon håller sig undan och på så sätt
fördröjer eller försvårar utredningen.
Utskottet vill att regeringen noga skall följa
utvecklingen av det egna boendet -- särskilt när det
gäller effekterna på handläggningstiderna -- och
komma med förslag till åtgärder om det egna
boendet får negativa konsekvenser.
I propositionen föreslås också att alla
förläggningarna skall vara öppna för entreprenad.
Vi socialdemokrater motsätter oss inte
entreprenader, men vi anser ändå att det bör finnas
en grundorganisation med utredningsslussar och ett
antal fasta förläggningar. Vi anser att det är viktigt
med flexibilitet i förläggningsverksamheten. Det
går inte att börja förhandla med entreprenörer vid
en stor inströmning av asylsökande och vid ett stort
akut behov av platser. Då blir det åter uthyrarnas
marknad och de som bestämmer priset.
Det är också viktigt att Invandrarverket formulerar
grundprinciperna för vad en entreprenad skall
innehålla och även formulerar konkreta och
mätbara mål för kostnad och kvalitet när det gäller
verksamheten.
Regeringen anser att det räcker med att skriva in en
skyldighet för personalen att iaktta tystnadsplikt i
de privata entreprenörsavtalen. Vi anser att
regeringen tagit väl lätt på tystnadsplikten. Det
ansåg resten av utskottet också. Därför gör man ett
tillkännagivande att regeringen snarast bör
återkomma till riksdagen med ett förslag till
lagreglering.
Sedan juli 1992 finns det möjlighet för en
asylsökande att få arbetstillstånd, om
Invandrarverket gör bedömningen att beslut inte
kommer att fattas inom fyra månader från det
ansökan lämnats in. Det här medför ökad
byråkrati, onödiga kostnader och merarbete för
personalen. Invandrarverket har i sin
budgetframställning för 1994/95 angett att det går
åt sex årsarbetare för att hantera undantagen från
arbetstillstånden, och det är bara 50 stycken som
lyckats få arbete.
Vi vill vända på det hela och säger att om den
asylsökande har varit på förläggningen i fyra
månader och får ett erbjudande om arbete, skall
arbetstillstånd medges.
Följer man vårt och Invandrarverkets förslag,
skulle det ge en besparing på 1,5 miljoner kronor.
Utskottet skriver därför i sitt betänkande, bl.a.
med anledning av vår motion, att regeringen skall
finna en bättre lösning i arbetstillståndsfrågan än
vad som finns i dag.
Herr talman! I propositionen föreslås att
målsättningen skall vara att alla asylsökande skall
arbeta eller delta i någon form av organiserad
verksamhet under 40 timmar per vecka. Det är
viktigt att det finns meningsfull verksamhet på
förläggningar för vuxna, men särskilt viktigt är det
att ungdomar mellan 16 och 18 år har något vettigt
att göra, och det är oerhört viktigt att man inom den
organiserade verksamheten ordnar med studier för
ungdomarna.
Det som i första hand kan komma i fråga när det
gäller meningsfull sysselsättning är det som sker
inom förläggningsområdet. Men om
sysselsättningen skall gälla 40 timmar i veckan,
räcker verksamheten inom området inte till, utan
man behöver finna sysselsättning även utanför.
I propositionen sägs att det är i första hand
Invandrarverket som skall ordna sysselsättning och
teckna avtal med uppdragsgivaren, men om driften
lagts ut på entreprenad, kan entreprenören träffa
avtal om sysselsättning. Någon ersättning skall den
asylsökande inte ha, och i princip bör det vara fråga
om verksamhet som annars inte skulle bli utförd,
sägs det i propositionen.
För att underlätta möjligheterna vill regeringen
inte att asylsökande skall betraktas som
arbetstagare i arbetsrättslig mening. Någon formell
skyldighet att samråda med länsarbetsnämnd och
berörd facklig organisation anser regeringen inte
behöver finnas.
Det här kan vi socialdemokrater inte acceptera. Vi
anser att det är orimligt att vissa delar av den
arbetsrättsliga lagstiftningen inte skall gälla för
asylsökande. Det kan ju leda till att asylsökande
blir en andra klassens arbetskraft.
Vi anser också att det är Invandrarverket och inte
några privata entreprenörer som skall teckna avtal
om sysselsättning. Eftersom staten har
huvudansvaret för mottagningen av asylsökande,
måste staten via Invandrarverket även här ta sitt
ansvar. Dessutom tycker vi att för att undvika att
onödiga problem och konflikter uppstår, skall
Invandrarverket samråda med Länsarbetsnämnden
och berörd facklig organisation.
Regeringen föreslår att dagbidraget skall kunna
sättas ner för personer över 18 år som utan giltigt
skäl vägrar delta i organiserad verksamhet, och jag
delar den uppfattningen. Ett förbiseende från
regeringens sida måste ha varit att man inte tänkt
på att de ungdomar mellan 16 och 18 år som bor i
s.k. ungdomsboende har dagbidrag som vuxna. Vi
föreslår nu i vår motion att dagersättningen skall
kunna sänkas, om någon av dessa ungdomar
systematiskt undandrar sig organiserad
verksamhet. Så blev också utskottets beslut.
Herr talman! Ett enigt utskott har tidigare, med
anledning av situationen i f.d. Jugoslavien, uttalat
sig för möjligheten att ge temporärt
uppehållstillstånd. I propositionen föreslår
regeringen att tidsbegränsade uppehållstillstånd
bör användas främst då människor flyr undan
konflikter och kriser som bedöms ha kortare
varaktighet. Det kan enligt propositionen också
vara fråga om naturkatastrof eller en ekologisk
katastrof.
Regeringen anser att det första tillståndet borde ges
på sex månader och sedan eventuellt ytterligare sex
månader, alltså sammanlagt ett år. I vår
socialdemokratiska motion anser vi att den som flyr
undan väpnade konflikter också skall kunna få
tillfälligt uppehållstillstånd. I utskottet enades vi
om att väpnade konflikter inryms i förslaget i
propositionen, men vi anser också att tillfälliga
uppehållstillstånd kräver ett genomarbetat
återvändandeprogram.
Utskottet är av den uppfattningen att de
förändringar som regeringen nu föreslår får ses som
en form av beredskapslagstiftning i avvaktan på ett
slutligt förslag från Invandrar- och
flyktingkommittén, som nu behandlar den frågan.
I ett försök att komma till rätta med de alltför
många nya ansökningar som lämnas in efter avslag
hos Utlänningsnämnden föreslår regeringen
skärpta kriterier för ny ansökan.
Vi delar regeringens uppfattning att avgörandet i de
här frågorna skall flyttas över från Invandrarverket
till Utlänningsnämnden. Vi delar också
uppfattningen om en begränsning av rättshjälpen.
Men förslaget till skärpning av kriterierna för bifall
kan vi inte ställa oss bakom. Nuvarande
bestämmelser om ny ansökan skall fortfarande
gälla, och så blev utskottets beslut.
Herr talman! Härmed vill jag yrka bifall till vår
reservation nr 2 och i övrigt bifall till utskottets
hemställan.
Anf. 3 ARNE JANSSON (nyd):
Herr talman! Till att börja med vill jag yrka bifall
till våra reservationer 1, 5, 6 och 7, vilket på intet
sätt förringar eller nedsätter värdet på de andra
reservationer som vi har.
När man läser propositionen angående det egna
boendet för asylsökande, måste man ställa sig
mycket undrande till utskottets beslut. Har
utskottet verkligen tagit ställning utifrån
sakunderlag eller har möjligen politiska
påtryckningar legat till grund, dvs. politik först --
sunt förnuft och sakfrågor i andra hand?
De mest berörda remissinstanserna är negativa
eller tveksamma till förslaget. Nämnas kan
Utlänningsnämnden, Polisen, kommuner och
Invandrarverket. Jag pratar alltså nu om det egna
boendet. Även frivilligorganisationerna och
Svenska kyrkan har invändningar. Vissa andra
instanser -- inte nämnda vid namn --
uppmärksammar regeringen på att vikten av
ansvarsförhållandet mellan vistelsekommun och
förläggning måste klargöras och föreslår samtidigt
att den asylsökande alltid administrativt bör
tillhöra en och samma förläggning.
De instanser som är positiva omnämns inte vid
namn utan som ''flertalet remissinstanser'', vilka
sägs vara ''positivt inställda till regeringens förslag
och anser det rimligt både av humanitära och
ekonomiska skäl''.
Förslaget är alltså nedgjort av de tunga
remissinstanserna. Det har regering och utskott
inte tagit till sig. Politiken skall gå före!
De tunga remissinstanserna stöder Ny demokratis
reservation nr 1 och vår åsikt att den asylsökande
inte skall ha rätt att bo utanför förläggningen. Detta
boende försvårar asylutredningen. En framtida
eventuell avvisning kan försvåras. Staten kan lägga
över ansvaret på kommunerna, vilket innebär
otydliga ansvarsförhållanden, m.m.
Jag kommer så in på frågan om det ekonomiska
biståndet. Utredningen om mottagande av
asylsökande och flyktingar har föreslagit att
nuvarande dagbidrag skall ersättas av lån.
Eftersom vi anser att asylbeslut skall fattas snabbt,
inom en tremånadersperiod, saknas skäl att ersätta
dagbidrag med lån.
Vi delar regeringens uppfattning att ett lånesystem
för just denna grupp skulle bli administrativt
krångligt och förhållandevis dyrt. Det är inte
rimligt att återkräva belopp för en kortvarig vistelse
på förläggning eller att införa krångliga
avskrivningsregler för utbetalade lån.
Nivån på dagersättningen anser vi bör reduceras
kraftigt. Vi delar regeringens uppfattning att
asylsökande under utredningstiden bör ges en lägre
ekonomisk standard än vad som tillkommer den
som är stadigvarande bosatt i landet.
Vi föreslår att sådan dagersättning som inkluderar
egen mathållning slopas och att Invandrarverket i
stället erbjuder heltidsboende inom förläggning.
Dagersättningen, som alltså inte skall användas för
mathållning, bör sänkas till 15 kr per dag för
ensamstående, 10 kr per dag för sammanboende
samt 5 kr per dag för barn.
För den som utan giltigt skäl vägrar att delta i
aviserad sysselsättning eller undervisning eller som
försvårar sin asylutredning bör dagersättningen helt
dras in. Detta har föreslagits i lagrådsremissen, och
vi delar den uppfattning som där framförs.
Eftersom vi föreslår helpensionsboende under
utredningstiden inträffar inte några komplikationer
med matersättning. Vi anser att Invandrarverket
även i framtiden skall besluta om och betala ut det
ekonomiska biståndet till asylsökande. Vi avvisar
de tankar som framförs i propositionen om att CSN
i framtiden skall komma att svara för utbetalning av
ekonomiskt bistånd till asylsökande.
Herr talman! Utan att gå närmare in på våra övriga
reservationer kan man märkligt nog konstatera att
de remissinstanser som är mest berörda av de
asylsökande är mest kritiska till propositionen.
Detta inkluderar även betänkandet, som enligt de
politiska spelreglerna blir en spegelbild av
regeringens förslag. Det blir väl med detta ärende
som med många andra när det gäller
flyktingpolitiken -- verkligheten kommer med tiden
åter att visa att vi hade rätt.
Anf. 4 BERITH ERIKSSON (v):
Herr talman! Jag vill innan jag går in på
Vänsterpartiets meningsyttring säga några ord om
betänkandet i stort. Dagens betänkande innehåller
en rad förslag till åtgärder som ger intrycket att
asylsökande är svårhanterliga individer, som man
måste ha en rad av instrument för att vid behov
genom bestraffning kunna hantera. Vi ställer oss
dock positiva till de förslag som syftar till att ge
människor större möjligheter att ta ansvar för sin
egen situation.
Så till Vänsterpartiets meningsyttring.
Mom. 1 i utskottets hemställan gäller
huvudmannaskapet för asylmottagningen.
Vänsterpartiet anser att det är principiellt tveksamt
att samma myndighet som skall pröva och avgöra
en persons asylansökan också skall ansvara för
personens välbefinnande under den tid som
vederbörande väntar på besked. Även om staten
har betalningsansvaret anser vi att det är ute i de
enskilda kommunerna som man har kunskapen om
vilka resurser som finns i just den kommun som den
asylsökande vistas i.
Det gäller resurser i form av frivilligorganisationer
och föreningar, överblick vad gäller meningsfull
sysselsättning i just den kommunen samt
möjligheter att mobilisera frivilligt engagemang
och medansvar hos kommuninnevånare. Vi anser
kommuninnevånarnas möjligheter till insyn i och
påverkan på verksamheten vara mycket viktiga,
inte minst i arbetet för att minska
främlingsfientlighet och rasism.
Vad gäller mom. 4 vill Vänsterpartiet att det
åtminstone skall göras en utvärdering innan man
kategoriskt säger nej till att kommuner själva skall
driva flyktingförläggningar eller föreskriver att
detta endast undantagsvis skall få förekomma.
Mom. 7 gäller delgivning av beslut. Vi motsätter oss
att entreprenör som driver en förläggning också
skall sköta delgivningen av asylbeslutet till den
asylsökande. Vi tycker att detta skall skötas av
tillståndsmyndigheten.
Vad gäller mom. 12, som handlar om rätten att
arbeta under prövningstiden, har vi ungefär samma
krav som socialdemokraterna. Det enda som skiljer
oss åt är att vi inte har motsatt oss att entreprenören
tecknar avtal om asylsökandes sysselsättning. För
att spara tid i kammaren kommer vi här dock att
rösta för socialdemokraternas reservation.
Mom. 18 avser nivån på dagersättningen. Vi tycker
att man även i fortsättningen skall ha en knytning
till socialbidragen, även om ersättningen utgår med
ett lägre procentuellt belopp.
Under mom. 19 föreslås att dagersättningen skall
användas som medel för bestraffning. Vi tycker inte
att det vare sig i propositionen eller i
utskottsbetänkandet har redovisats att det finns
behov av sådana åtgärder.
Mom. 23 avser nivån på patientavgifter till läkare
och för medicin. Jag vill bara påpeka att det förslag
som lagts fram innebär att avgiften för ett
läkarbesök plus medicin motsvarar ett och ett halvt
dagbidrag. Detta är i dag 71 kr/dag för
ensamstående och 61 kr/dag för makar. Läkarbesök
och medicin föreslås tillsammans kosta minst 100
kr. Dagbidraget är ju för närvarande inte större än
att det räcker till mat och det allra nödvändigaste.
För en person som lever på en förläggning där mat
ingår kostar ett läkarbesök med medicin mer än
fyra dagars dagersättning. Med tanke på den redan
slimmade dagersättning som utgår tycker vi att
avgiften för läkarbesök och medicin måste stå i
bättre relation till de medel som den asylsökande
förfogar över.
Till frågorna om återvandring och tortyrskador blir
det tillfälle att komma tillbaka senare i kammaren.
Vi arbetar i det första fallet i utskottet med ett
förslag till betänkande. Vi förväntar oss i det andra
fallet från Vänsterpartiet att det kommer en
proposition som skall gälla behandling av
tortyrskadade. Jag vill bara säga att vi är mycket
glada över att höra att utredningen härom nu skall
resultera i förslag.
Herr talman! Jag vill avsluta med några ord om
mom. 32, rättshjälpen. Utskottet tror att antalet
nya ansökningar skall minska, om man begränsar
rättshjälpen vid förnyad ansökan. Vår uppfattning
är dels att antalet nya ansökningar kommer att öka,
dels att dessa kommer att bli av mycket skiftande
kvalitet. Juristen är i dag den som kan övertyga den
asylsökande om att det inte finns några nya skäl
som skulle förändra verkets beslut. Det som händer
i framtiden är förmodligen att man med hjälp av
bekanta eller andra som arbetar med flyktingar
kommer att överklaga besluten i sina ärenden. Vi
anser också att detta kan medföra att fler
människor kommer att gömma sig.
Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttring
vad avser mom. 1, 4, 18, 23 och 32. Vi kommer
under mom. 12 att rösta för socialdemokraternas
reservation.
Anf. 5 RUNE BACKLUND (c):
Herr talman! Socialförsäkringsutskottet
betänkande nr 11 innehåller flera frågor som rör
vårt mottagande av asylsökande. Det har flera
talare noterat.
Få samhällsverksamheter har någonsin varit så
utsatta för stora omvälvningar och påfrestningar
som vårt flyktingmottagande har varit under de
senaste åren. Antalet asylsökande har varierat
kraftigt mellan åren. Det har i sin tur påverkat såväl
mottagandets organisation som dess innehåll och
inte minst dess kostnader.
Som framgår av vårt betänkande fanns det vid
ingången av innevarande budgetår över 90 000
asylsökande och flyktingar i Invandrarverkets
förläggningssystem. Prognosen tyder på att antalet
personer, i slutet av det budgetår som nu
behandlas, skall vara nere på 10 000.
Förutsättningen för detta är naturligtvis att en ny
stor grupp asylsökande inte anländer till våra
gränser under det år som kommer. Detta visar
kanske på svårigheterna i att planera och
organisera denna verksamhet. Det svänger väldigt
när det gäller både tiden och omfattningen.
Under de senaste åren har det riktats en hel del
kritik både mot Statens invandrarverk och mot
mottagningsverksamheten. Jag tänker inte gå in på
detaljerna i den kritiken, men jag kan konstatera
att en del kritiska synpunkter har varit berättigade
men att det också har funnits en hel del kritik som
har varit obefogad. I det stora hela måste det dock
konstateras att man har klarat sina uppgifter på ett
bra sätt, med tanke på den stora anspänning som
har varit under de senaste åren. Detta konstaterar
också regeringen i sin proposition.
Herr talman! Regeringens förslag till ny
organisation och riktlinjer för flyktingmottagandet
innebär en vidareutveckling av vårt mottagande.
Förslaget är baserat på de erfarenheter som vi har
fått under de senaste årens verksamhet. I allt
väsentligt ställer sig en bred utskottsmajoritet
bakom regeringens förslag.
Huvudpunkten i förslaget är att Statens
invandrarverk även fortsättningsvis skall vara
huvudman för flyktingmottagandet och att
verksamheten skall vara så flexibel som möjligt.
För att uppnå ökad effektivitet och minskade
kostnader skall verksamheten omfattas av ett
anbuds- och konkurrensförfarande. Det gör att den
del av verksamheten som drivs på entreprenad
ökar.
För att stimulera fler asylsökande till att ordna ett
eget boende öppnas det möjligheter för dem att få
hyresersättning om de önskar bo hos släktingar
eller bo på något annat sätt. Vi har ju diskuterat
principen om att de skall ta ett ökat ansvar för sina
egna liv i Sverige.
I förslaget vidareutvecklas den meningsfulla
verksamhet som i dag finns på förläggningarna för
de asylsökande. Verksamheten skall utökas
tidsmässigt, och de asylsökande blir också skyldiga
att delta i verksamheten.
Man har pekat på deltagande i svenskundervisning
och verksamhet som innebär orientering om
förhållandena i det svenska samhället. Det gäller
deltagande i det gemensamma arbetet på
förläggningarna, och det gäller deltagande i
verksamheter utanför förläggningarna.
Den sista punkten har framkallat en del
synpunkter. Det finns också en reservation när det
gäller formerna för hur denna verksamhet skall
bedrivas. Socialdemokraterna har i sin reservation
pekat på att det skall vara ett obligatoriskt
samrådsförfarande med länsarbetsnämnder och
fackliga organisationer.
Vi har från majoritetens sida samma uppfattning
som regeringen. Om detta skall fungera får man
inte kringgärda verksamheten med alltför många
tekniska och andra komplicerade regler som gör att
verksamheten blir tungrodd och svårhanterlig. Då
kommer man inte heller att nå speciellt många
verksamheter utanför förläggningarna.
Från regeringens sida har man mycket klart sagt att
det är fråga om uppgifter som normalt inte utförs
på marknadsmässiga villkor. Man har pekat ut vissa
områden som är lämpliga för den här typen av
uppgifter. Därmed tycker vi heller inte att de
konfliktpunkter finns som har berörts av ett par
talare när det gäller anknytning till den övriga
arbetsmarknaden och den ordinarie
verksamheten -- den som kan ske på vanliga
marknadsmässiga villkor. Vi är på den punkten
nöjda med regeringens avvägningar.
Jag kan inte låta bli att något kommentera Ny
demokratis reservation när det gäller
förläggningsverksamhetens organisation. Ny
demokrati förordar en återgång till ett system som
innebär att det skall vara någon form av -- om jag
har uppfattat det rätt -- enkla förläggningar med
helpension. Där aktiveras inte precis den
asylsökande utan passiviseras snarare.
Argumentationen är litet märklig. Det är bara
något år sedan en av Ny demokratis
förgrundsgestalter, Bert Karlsson, åkte land och
rike runt för att argumentera mot den nuvarande
organisationen på Invandrarverkets förläggningar.
Han sade att just det att människor trängdes ihop i
förläggningar, att det inte fanns någon aktiv
verksamhet osv., var fel. Nu pläderar Ny demokrati
för en återgång till ett system som skulle innebära
mer passivitet och en återgång till ett
helpensionsboende. Samtidigt har det under en
längre tid varit en utveckling mot att man skall
lämna hotell- och pensionatsvistelserna och gå in
för att de asylsökande skall ta ett ökat ansvar för sig
själva.
Jag måste säga att jag har svårt att hänga med i Ny
demokratis tankegångar på detta område. Därför
yrkar jag avslag på Ny demokratis reservation på
den här punkten.
Från utskottets sida har vi gjort en del mindre
justeringar -- Maud Björnemalm nämnde detta i sitt
anförande -- när det gäller detaljer i regeringens
förslag, t.ex. tystnadsplikten för de anställda som
finns på entreprenörernas förläggningar. Vi har
framfört önskemål till regeringen om att få till stånd
en enklare hantering av arbetstillstånden. Vi har
justerat åldersgränser så att de stämmer med hur
verksamheten ser ut. Det är, som sagt, fråga om
mindre justeringar. När det gäller helheten
upplever jag det som att det finns en bred enighet
här i riksdagen bakom huvudprinciperna för detta
förslag.
Det finns kanske anledning att också orda något om
de andra två delarna, som handlar om
tidsbegränsade uppehållstillstånd och ny ansökan.
Utskottet uppfattar förslaget från regeringen om
tidsbegränsade uppehållstillstånd som en tillfällig
lösning i avvaktan på att den invandrarpolitiska
utredningen blir färdig med sitt förslag. I direktiven
ingår det att utredningen skall se över vår
flyktingpolitik och vår utlänningslagstiftning i stort.
Frågan om hur olika skyddsbehov skall hanteras
när det gäller både permanenta och tillfälliga
uppehållstillstånd ingår som en uppgift. Vi ser
därför den lösning som regeringen nu har valt som
en temporär lösning i avvaktan på att utredningen
blir klar med sitt förslag och man kan göra en
samlad helhetsbedömning av vilka
skyddsanordningar som skall finnas för olika
grupper. Det gäller kanske också de grupper som
i dag faller utanför det traditionella asylbegreppet.
Det handlar om miljöflyktingar samt om flyktingar
i samband med svältkatastrofer och liknande
katastrofer som kan inträffa i vår närhet.
Utskottet har under avsnittet Ny ansökan valt att
följa regeringens förslag när det gäller vem som
skall ansvara för den förnyade ansökan, dvs. att
Utlänningsnämnden skall ta över det ansvaret från
Invandrarverket. Vi har däremot valt att inte följa
regeringens förslag när det gäller kriterierna för hur
en ny ansökan skall prövas. Bakgrunden till det är
att det har uppstått en diskussion kring huruvuda
de kriterier som regeringen har föreslagit skulle
innebära en kraftig insnävning i möjligheterna att
få sin sak prövad. Vi har utgått ifrån att regeringen
själv har sagt att syftet med den förändrade
organisationen och de förändrade kriterierna inte
är att minska antalet ansökningar som bifalls utan
att förhindra att man alltför många gånger
upprepar sina ansökningar, att det blir en regel att
man ansöker flera gånger.
Utskottet har gjort en sammanvägning. Vi har valt
att följa organisationsmodellen och behålla de
gamla kriterierna. När det gäller rättshjälpen har vi
valt att gå på regeringens förslag, dvs. att begränsa
samhällets skyldighet att ge ekonomiskt stöd till
rättshjälp när det gäller att lämna in ansökningar.
Vi tror att vi har hittat en rimlig avvägning, med
tanke på hur vi har uppfattat diskussionen,
debatten och också regeringens ambitioner på detta
område.
Vi utgår självfallet ifrån att regeringen noga följer
upp det här. Det är naturligtvis ytterst en
avvägningsfråga hur mycket av kvalificerade
resurser vi kan använda för behandling av
ansökningar när vi en gång har kommit till ett
slutgiltigt avgörande i utlänningsnämnden om hur
många gånger man skall kunna föra upp sitt ärende
på nytt. Vi tycker att den avvägning vi har gjort om
hur man skall hantera den här ansökan är lämplig.
Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till
utskottets hemställan.
Anf. 6 ARNE JANSSON (nyd) replik:
Herr talman! Rune Backlund säger sig ha svårt att
hänga med i Ny demokratis svängningar.
Verkligheten är inte statisk, Rune Backlund. Den
är ganska dynamisk. Man får inte köra fast sig i
gamla fåror. Verkligheten och visionerna får inte
springa ifrån en medan man sitter kvar i de gamla
inkörda fårorna. Man måste hänga med.
Vi har sagt -- jag framförde det även här -- att man
inte skall bygga upp någon aktiv verksamhet. Man
skall i stället satsa på att tiden på förläggningarna
skall förkortas. Man skall sätta in resurser så att en
asylsökande kan få ett beslut inom en period på tre
månader. Vi menar att ärendebehandlingen måste
effektiviseras.
Anf. 7 RUNE BACKLUND (c) replik:
Herr talman! Man kan fundera över vem det är som
har fastnat i gamla hjulspår. Vi har lämnat den typ
av förläggningsverksamhet som Ny demokrati
pläderar för bakom oss. Vi har lämnat
helpensionsboende i olika typer av förläggningar
och gått över till ett eget boende där man får ta ett
ökat ansvar för sin egen livshållning. Det är en
nyhet och en utveckling av verksamheten. På den
punkten upplever jag att det är Ny demokrati som
har fastnat i gamla hjulspår.
Det finns ingen motsättning mellan ett bra
mottagande och korta handläggningstider. Jag
tycker att det skall vara ett värdigt mottagande
oavsett om vistelsen på förläggningen blir fjorton
dagar eller tre månader. Jag tycker att det är lika
viktigt i båda fallen. Det finns ingen tidsaspekt när
man skall hantera människor. Vi skall ge dessa
människor ett värdigt, bra och innehållsrikt
mottagande oavsett om de kommer att få
uppehållstillstånd för att stanna i Sverige eller om
de skall återvända till sitt hemland. Tiden bör
användas på ett så aktivt sätt som möjligt. Dessa
människor befinner sig i en pressad situation. De
behöver hjälp, stöd och aktivitet under den här
perioden. Jag tycker därför att tidsaspekten inte
spelar någon roll. Det är lika viktigt med aktivitet
för den som stannar i Sverige i fjorton dagar, ett år
eller kanske för resten av sitt liv.
Anf. 8 ARNE JANSSON (nyd) replik:
Herr talman! Jag blev litet förbryllad när Rune
Backlund klart och tydligt sade att tidsaspekten inte
spelar någon roll för förläggningsverksamheten.
Det spelar tydligen inte så stor roll för Rune
Backlund och Centern om en människa får vänta i
tre år. Det är tydligen ingen skillnad mellan två
veckor, tre månader och tre år.
Vi menar att det spelar en fruktansvärt stor roll.
Det skall inte behöva ta så lång tid att fatta ett
beslut. Det skall ta högst tre månader.
Anf. 9 RUNE BACKLUND (c) replik:
Herr talman! Jag vet att Arne Jansson brukar vara
duktig på att försöka missuppfatta det man säger.
Det gör han även denna gång. Jag sade att jag inte
ser någon motsats mellan korta handläggningstider
och ett värdigt mottagande. Det är skillnaden mot
den uppfattning som Arne Jansson nu försöker
pådyvla mig.
Oavsett om en person skall vistas på en förläggning
under kort eller lång tid skall mottagandet vara bra
under den tid personen är på förläggningen. Det är
detta jag tycker är viktigt. Det är i det fallet jag
upplever att Ny demokrati har fallit tillbaka i gamla
hjulspår. Om man inte klarar av de korta
handläggningstider som Ny demokrati säger sig
vilja uppnå, hur blir då livet för de människor som
efter tre månader fortfarande måste bo i dessa
förläggningar?
Jag önskar naturligtvis lika väl som alla andra att
handläggningstiderna inte skall bli så långa. De
facto har vi fått leva med dessa handläggningstider.
Vi har haft en kraftig ökning av antalet
asylsökande. Det har medfört att
mottagningsapparaten inte har klarat av att utreda
ärendena i den takt som vi alla skulle ha önskat.
Även i Ny demokratis system kan man råka ut för
sådana toppar. Hur blir livet för människorna på Ny
demokratis förläggningar?
Anf. 10 MÄRTHA GÅRDESTIG (kds):
Herr talman! I det aktuella betänkandet SfU11
föreslås flera förbättringar i mottagandet av
asylsökande. Det gäller bl.a. sysselsättning under
väntetiden. Under vissa förutsättningar skall man
kunna arbeta, och man skall få större möjligheter
att välja boende utanför förläggning genom viss
hyresersättning. Asylsökande barn får i princip
tillgång till samma hälso- och sjukvård som barn
bosatta i Sverige. Driften av förläggningar skall
vara öppen för entreprenad.
Propositionen föreslog en skärpning när det gäller
kriterierna för bifall av ny ansökan. Det är mycket
tillfredsställande att kds motionskrav om att 2. kap
5 § andra stycket som medger att ny ansökan om
uppehållstillstånd får bifallas om ''det annars finns
synnerliga skäl av humanitär art'' på det sätt
begreppet beskrivs i specialmotiveringen till
utlänningslagen har vunnit gehör även hos övriga
regeringspartier. Det är därmed en mycket bred
majoritet i utskottet för detta.
Vi kristdemokrater befarar att den strama
utformning begränsningen av rättshjälp vid ny
ansökan har fått kan ge negativa konsekvenser.
Den som har pengar kan alltid köpa rättshjälp.
Måhända kommer antalet gömda asylsökande att
öka i den gruppen som inte har råd att betala en
advokat. Vi får följa utvecklingen här.
Herr talman! För att flyktingmottagandet skall bli
bra måste den kompetens och vilja att hjälpa som
finns i samhället tas till vara.
Frivilligorganisationerna utgör en stor resurs. Här
kan rikskampanjen Kontaktnätet bli något riktigt
bra. Vi svenskar behöver övervinna vår rädsla och
släppa in det som till en början känns främmande.
Vi behöver vidga våra cirklar och släppa in nya
människor i våra nätverk. ''Tillsammans in i det
svenska samhället'' är Kontaktnätets valspråk.
Det är dock inte bara bosnier som behöver nätverk.
Det behöver alla. Det behöver inte minst de
invandrare som har varit här i många år och inte har
en enda svensk kontakt och inte släpps in
någonstans i våra nätverk.
Många ideella organisationer har en stor kunskap
om olika länders kulturer och etniska förhållanden
som skulle kunna komma till användning hos både
utlänningsnämnden och Invandrarverket.
I vårt land har vi många asylsökande från u-länder.
Det borde kunna gå att ge ''bistånd'' redan här till
dem som sannolikt kommer att återvända. En
lämplig grupp att börja med kunde vara
eritreanerna i Sverige. En lämplig utbildning i t.ex.
engelska och tigrinja i kombination med praktisk
yrkesutbildning skulle göra dem rustade att bidra
till återuppbyggandet den dag de kan återvända.
Då ger biståndspengarna effekt i hemlandet. Det är
slöseri med humankapital att inte överväga
alternativa strategier för innehållet i vistelsen i
Sverige för flyktingar från u-länder.
Herr talman! Det är glädjande att regeringen nu
kommer att fatta, eller kanske redan har fattat,
beslut om somalierna. Det finns flera grupper
asylsökande i Sverige vilkas omöjliga situation
borde förändras.
Vad gäller kosovoalbanerna borde åtminstone ett
verkställighetsstopp gälla tills förhållandena blir
drägliga i Kosovo. Överlevnadsvillkoren är
sannerligen knappa för den som varken har arbete
eller bostad att återvända till. De kanske inte heller
har någon släkt kvar. UNHCR har vädjat för
kosovoalbanerna vid upprepade tillfällen, men
Sverige fortsätter att utvisa till Kosovo. Det är
upprörande.
Det pågår aktiviteter i frågan. Här i riksdagen skall
vi bl.a. ha en hearing framöver. Jag förväntar mig
ett positivt resultat.
Anf. 11 Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO
(fp):
Herr talman! Folkpartiet har länge varit kritiskt till
hur mottagandet av asylsökanden har gått till i
Sverige. Vi har också varit kritiska till de långa
väntetiderna på flyktingmottagningarna. Under
oppositionstiden skrev vi motioner här i riksdagen
och ville ha förändringar. En mycket
uppmärksammad rapport lämnades i mars 1990.
Den stakade ut en väg för hur vi skulle vilja
organisera asylmottagandet i framtiden.
Vi har upplevt att mottagandet har varit alltför
stelbent. Det har alltför mycket präglats av
omhändertagandet. Syftet bakom detta har
naturligtvis varit vällovligt, men det har i vissa fall
fått negativa konsekvenser. Det har inneburit en
passivisering och en tillvänjning till ett
bidragsberoende. Man har invaggats i tron att här
i Sverige gör myndigheterna allting. Man har tagit
alltför litet hänsyn till de asylsökandes förmåga att
ta ansvar. Det har också lett till att
mottagningssystemet har blivit onödigt dyrt.
Oavsett om man får avslag på sin asylsökan eller om
man får stanna i Sverige har vi tyckt att det är
viktigt att man mår så bra som möjligt under
väntetiden på beskedet om man får stanna eller
inte.
I ärlighetens namn skall jag också säga att det under
de år som har gått också har skett förbättringar
successivt. Nu fattas de formella besluten som
bekräftar att de asylsökande har en egen förmåga
att ta ansvar och att de kan göra det. Det går också
ut rätt signaler till de asylsökande om att grunden
för vistelsen här i Sverige är att man försörjer sig
själv. Många av förslagen ligger i linje med detta.
Det gäller rätten att skaffa sig en egen bostad och
att man får ta ansvar för förläggningarnas skötsel.
Det är en tydlig signal om att dagbidraget är en
ersättning för en prestation.
Herr talman! Maud Björnemalm redovisade att
Socialdemokraterna är med på i stort sett alla
förslag i propositionen, och det har vi också sett i
betänkandet. Ändå intar Maud Björnemalm en
ganska gnällig attityd till de olika beslut som nu
skall fattas. Jag tolkar det som att
Socialdemokraterna har varit känsliga för den
kritik som bl.a. Folkpartiet har fört fram under
årens lopp och att man har känt sig träffad. Man har
således svårt att slita sig från den gamla
planmässigheten men man vågar inte gå emot
förslagen.
Självfallet skall man följa upp de beslut som
kommer att fattas här i riksdagen i dag och se hur
verkamheten kommer att utvecklas.
Socialdemokraterna har en reservation till en del av
punkterna som handlar om den meningsfulla
sysselsättningen. Man vill att Länsarbetsnämnden
och de fackliga organisationerna regelmässigt skall
kopplas in. Man vill inte medge att det görs avsteg
från huvudregeln att det är Invandrarverket som
skall teckna sysselsättningsavtal med arbetsgivare
av olika slag och därmed förhindra att
entreprenörer gör det. Man vill att hela
arbetsrätten skall träda i kraft i form av den
meningsfulla sysselsättningen.
Jag upplever detta bara som att man vill
byråkratisera verksamheten och att man vill
tillbaka till den gamla ordningen då myndigheter
och fackliga och andra organisationer styrde nästan
allt på arbetsmarknaden.
De här personerna skall ju inte ha någon lön. De
befinner sig därmed vid sidan av den ordinarie
arbetsmarknaden.
Jag tycker det är beklagligt att socialdemokraterna
inte har lyckats slita sig ifrån de gamla formerna för
hur verksamhet skall bedrivas. Det bästa är ju att
man handlar på ett så flexibelt sätt så att man
snabbt uppnår syftet att se till att människor får en
meningsfull sysselsättning.
Arne Jansson i Ny demokrati har attityden att det
skall vara mer av det gamla. Det skall vara ännu
mer inlåsning, ännu mer avskiljande av de
asylsökande ifrån det normala samhället. In med
dem på förläggningar! Se till att man serverar mat
till dem, så att de inte får sköta det själva. Tillfälliga
uppehållstillstånd skall vara ett regelmässigt inslag,
oavsett hur lång tid människor behöver ha skydd i
Sverige. Vid tillfälliga uppehållstillstånd under
kortare tid skall det inte ges några bidrag och det
skall inte heller ges någon hjälp att åka hem.
Jag skulle vilja påstå att Ny demokrati nu börjar
hamna rejält på efterkälken när det gäller
flyktingpolitiken. Hänger ni inte med längre? Häng
med, häng med!
Berith Eriksson sade att propositionen präglades av
att asylsökande var besvärliga personer och att det
gällde att hitta olika regler för att hålla dem på
plats. Detta var, herr talman, inte ett exakt referat
av vad Berith Eriksson sade, men så tolkade jag vad
det betydde.
Tvärtom är det så att propositionen präglas av att
asylsökande inte är mer besvärliga personer än
andra människor i det här landet. De skall i så stor
utsträckning som det är möjligt behandlas som
andra människor d.v.s. så att man respekterar deras
förmåga och vilja att ta eget ansvar. Det skall vara
grunden för mottagningssystemet.
Märtha Gårdestig var inne på att det var viktigt att
förbereda människor för ett återvändande. Det har
vi många gånger talat om här i kammaren. Vi har
också varit överens om att det har varit brister i den
svenska flyktingpolitiken när det gäller
återvändandet.
Regeringen har så sent som i dag gett
Invandrarverket i uppdrag att ta fram ett program
för hur man på frivillig väg skall kunna ge
möjligheter för somalier att förbereda sig för ett
eventuellt återvändande. Uppdraget skall
redovisas för regeringen senast den 1 juni i år.
Dessutom pågår ett arbete när det gäller bosnierna,
i samarbete mellan Kulturdepartementet och
biståndsavdelningen på Utrikesdepartementet.
Invandrar- och flyktingkommittén har också fått
uppdraget att mer på lång sikt se hur det kan bli en
väsentlig del i flyktingpolitiken. Även
Invandrarverket har diverse kontakter för att
möjliggöra att människor skall kunna återvända.
Men det handlar då om frivillighet.
Jag vill också något kommentera frågan om ny
ansökan och den precisering av kriterierna som
regeringen föreslog i sin proposition. Jag har inte
något att invända mot att utskottet enats om att inte
göra några ändringar i kriterierna. Men jag vill
ändå mycket kraftigt understryka att i diskussionen
om dessa förändringar har det varit väldigt många
missförstånd.
En del människor som engagerar sig för flyktingar
har trott att man genom regeringens proposition
skulle avskaffa möjligheten att över huvud taget få
stanna i Sverige av humanitära skäl. Detta är en
absurditet. Nu får ju 40 000 bosnier permanent
stanna i Sverige just av humanitära skäl.
Denna diskussion har skapat stor oro, som jag
djupt beklagar. Hela regelverket för
asylprövningar, inklusive grunden humanitära skäl,
står fast, orubbad och ograverad. Vad det handlade
om var en precisering av kriterierna i ny ansökan,
dvs. när man redan hade fått sin sak prövad i två
olika instanser. Därtill finns självklart möjligheten
att i ny ansökan få nya politiska skäl prövade. Om
man fått ett avslag, och situationen i hemlandet
drastiskt förändras under den tid då man
förbereder sig att åka hem, då är det självklart ett
nytt politiskt skäl som det skall tas hänsyn till. Jag
beklagar djupt den diskussion som har förekommit
med anledning av regeringens proposition.
Ett av syftena med denna proposition är att minska
väntetiderna på förläggningarna. Den viktigaste
förutsättningen för detta är att
handläggningstiderna förkortas. Det är inte någon
motsättning mellan att dels minska
handläggningstiderna och dels försöka få en så bra
situation som möjligt under den tid då
vederbörande väntar på asylprövningen. Det är en
fråga om både--och, inte antingen eller.
Jag har många gånger från denna talarstol redovisat
att både Invandrarverket och Utlänningsnämnden
har fått den personal som de velat ha för att klara
av tillståndsprövningen på ett så bra sätt som
möjligt. Vi redovisar också i budgeten att
Invandrarverket nu får en buffert för personal för
att kunna klara av eventuellt nytillkommande
toppar i tillståndsprövningen.
Vi vet alla att vi under de senaste åren upplevt en
mycket ansträngande tid. Det har varit en mycket
turbulent tid därför att många asylsökande har
kommit till Sverige. I oktober 1992 hade
Invandrarverket en balans på 70 000 ärenden som
låg och väntade på handläggning. Under 1993
beslutade Invandrarverket i 86 000 ärenden. Att ha
gått ifrån en organisation som var dimensionerad
för 30 000 personer till 86 000 personer på mycket
kort tid är naturligtvis en ansträngande uppgift. Jag
tycker att våra myndigheter har klarat av detta på
ett mycket bra sätt.
Nu är ärendebalansen i Invandrarverket 17 000
personer. Man räknar med att under våren komma
ned i en handläggningstid på två månader.
I Utlänningsnämnden är vad de kallar för den
teoretiska handläggningstiden mellan fyra och fem
månader. Problemet har varit att man i fråga om
vissa grupper tillämpat s.k. verkställighetsstopp.
Man har alltså inte fattat några beslut därför att
situationen i det land som de asylsökande kommit
ifrån har varit osäker. Man har velat avvakta
situationen, och det gör att väntetiderna för just
dessa grupper blir något längre.
Även i dessa avseenden har situationen förändrats,
bl.a. i och med beskedet om bosnierna. Så sent som
i dag har regeringen också fattat beslut om att ett
antal somalier får stanna permanent i Sverige. Vi
kan inte längre avvakta att situationen i Somalia
skall bli bättre. Vi har haft den förhoppningen,
bl.a. genom att FN gick in i Somalia, men det finns
i dag ingenting som tyder på att det inom en nära
framtid skulle vara möjligt att sända tillbaka
somalier till södra Somalia.
Beslutet innebär att de personer som vistats här i
Sverige under i många fall väldigt lång tid nu får
stanna permanent. Det görs vissa undantag för
personer som begått brott och där man ännu inte
vet deras identitet.
Som jag sade tidigare har regeringen också gett
Invandrarverket uppdraget att komma med förslag
på hur man skall kunna förbereda sig för ett
eventuellt återvändande.
Anf. 12 MAUD BJÖRNEMALM (s)
replik:
Herr talman! Birgit Friggebo tycker jag är gnällig.
Det kan möjligtvis bero på att jag är förkyld, så att
hon uppfattar mig som gnällig. Jag har inte alls
någon anledning att vara gnällig. Jag är tvärtom
ganska nöjd med den behandling våra motioner har
fått i utskottet. De flesta av våra yrkanden har blivit
bifallna, tillgodosedda eller också fått ett
tillkännagivande.
Jag gnäller inte heller för att vi räddat skinnet på
Folkpartiet genom att inte godkänna de skärpta
kriterier för ny ansökan som Birgit Friggebo
föreslagit i propositionen.
Men om man skall ha meningsfull sysselsättning 40
timmar i veckan kan man inte stanna inom
förläggningsområdet, utan man måste gå utanför.
All meningsfull sysselsättning för de asylsökande
kan inte bestå av landskapsvård och
kulturminnesvård. Man måste hitta också andra
sysselsättningar.
För att undvika onödiga diskussioner om
gränsdragningen mellan vad som är arbete och vad
som är meningsfull sysselsättning tycker vi från
socialdemokratiskt håll att man skall ha ett samråd
med länsarbetsnämnden, med de lokala
arbetsförmedlingarna och med berörda fackliga
organisationer.
Anf. 13 Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO
(fp):
Herr talman! Jag är naturligtvis glad om Maud
Björnemalm inte menade att vara gnällig i den
meningen att egentligen tycka illa om förslagen i
regeringens proposition. Jag kunde inte tolka
henne på annat sätt, eftersom hon kallade den för
en allmän slaskproposition med diverse förslag och
var litet ironisk mot att Folkpartiet hade kritiserat
verksamheten tidigare o.s.v. Men låt oss lämna den
saken.
Maud Björnemalm oroar sig uppenbarligen för att
man inte skulle kunna skilja mellan vad som är
arbete och vad som är meningsfull sysselsättning.
Jag delar uppfattningen att om det skall bli en bra
verksamhet måste det också vara verksamhet
utanför förläggningarna. Men det finns en alldeles
utmärkt uppdelning: När människor själva skaffar
sig ett arbete på marknaden och får
marknadsmässig ersättning för detta, d.v.s. en lön,
då är det ett vanligt, normalt arbete och då träder
all arbetsmarknadslagstiftning in.
Här handlar det inte om detta. De asylsökande
skall inte få någon lön för det de uträttar. Frågan är
om man ändå skall ge sig in i att tillämpa en del av
arbetsrättslagstiftningen på dem. Det handlar inte
om tillsvidareanställning. Här handlar det om ett
kort engagemang under den tid som de är
asylsökande.
Maud Björnemalm vill att man tvångsmässigt skall
se till att allting tillämpas: länsarbetsnämnden skall
in, facket skall in, likaså arbetsrättslagstiftningen. I
propositionen har vi sagt, liksom man säger i
utskottbetänkandet, att det säkert kommer att vara
överläggningar med länsarbetsnämnden. Jag utgår
ifrån att det kommer att bli fråga om det från tid till
annan, men vi har inte velat föreskriva att det skall
vara ett absolut tvång. Det skulle onödigtvis
krångla till och byråkratisera verksamheten. Jag
tror nämligen att om man gör det blir det
utomordentligt svårt att få de volymer på
verksamheten som vi alla önskar.
Anf. 14 MAUD BJÖRNEMALM (s)
replik:
Herr talman! Jag har aldrig tagit ordet
''slaskproposition'' i min mun. Jag talade om att det
var en ''diverseproposition'' därför att den innehöll
så många olika saker. Jag kan inte förstå att Birgit
Friggebo tycker att det är så förskräckligt att man
skall ha samråd med länsarbetsnämnd, lokal
arbetsförmedling och berörda fackliga
organisationer när det gäller den meningsfulla
sysselsättning som man vill ha utanför
förläggningsområdet. Jag tycker det är bra.
Därigenom kan man undvika onödiga konflikter
om vad sysselsättningen skall gälla.
Anf. 15 Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO
(fp):
Herr talman! Jag har utgått från att riksdagen och
socialförsäkringsutskottet skulle klara av att
behandla vad Maud Björnemalm kallar ''olika
saker'' i en proposition. De ligger ju ändå inom det
flyktingpolitiska området. Det är väl bra att klara
av så många saker som det över huvud taget är
möjligt. Jag ser inte någon anledning till att lägga
fram tre fyra olika propositioner vid samma
tidpunkt. Det måste väl underlätta arbetet i
riksdagen att klara av så många olika saker som
möjligt.
Bakgrunden till vårt förslag om meningsfull
sysselsättning är de dåliga erfarenheterna av
obligatoriska samråd och överläggningar. Vi vet att
det finns en konservativ inställning hos bl.a. facket
när det gäller nya inslag i den typen av verksamhet.
Jag minns att under den förra borgerliga
regeringsperioden fick vi vänta månader och ibland
halvårsvis på att bra förslag skulle slå igenom
eftersom de fackliga organisationerna motsatte sig
förslagen.
Jag ser också nya inslag av bristande flexibilitet från
Socialdemokraternas sida när det gäller
arbetspraktiken för invandrare. Det finns ju ett
motstånd mot bl.a. ungdomspraktiken -- som är ju
så fantastiskt lyckosam när det gäller att skaffa
ungdomar arbete. Nu skall detta praktiseras på
invandrare. De skall ges en chans att visa vad de
kan för arbetsgivarna. Bristen på flexibilitet slår
ständigt igenom i Socialdemokraternas motstånd
mot nya sätt att på ett smidigt sätt ge människor
meningsfull sysselsättning.
Anf. 16 ARNE JANSSON (nyd) replik:
Herr talman! Jag kan inte låta bli att glädja mig åt
att Birgit Friggebo ger Ny demokrati rätt i den
kritik som vi har riktat mot regeringen angående
den förda politiken. Birgit Friggebo konstaterar att
invandrare har invaggats i ett bidragsberoende. Det
har blivit onödigt dyrt. Vi i Ny demokrati har hela
tiden hävdat att fel politik bedrivs och att ärendena
handläggs på fel sätt. Vi har hela tiden efterlyst en
effektivisering. Det gör vi nu också. Det är inte
fråga om att ta ett steg bakåt vid en effektivisering --
som Birgit Friggebo antyder. Det är snarare fråga
om ett steg framåt.
Precis som jag har fört fram tidigare vill vi ha en
förkortad handläggningstid. Det går att sätta mål,
t.ex. tre månader. Det gläder mig nu att Birgit
Friggebo säger att det är meningen att
handläggningstiden skall sänkas till två månader
under våren -- desto bättre! Detta är något som
man skall eftersträva. Vi tycker att det blir fråga om
ett omänskligt lidande när handläggningstiderna
drar ut på tiden. Det har vi påtalat under dessa år.
Anf. 17 Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO
(fp):
Herr talman! Arne Jansson säger saker som
egentligen borde leda till att jag blir -- ursäkta, herr
talman -- förbannad här i kammaren.
Ny demokrati blåser upp sig, slår sig för bröstet och
säger att de har sagt detta hela tiden och nu
kommer andra efter och gör precis som de har sagt.
Det är fullständigt felaktig information! Jag har
redovisat att Folkpartiet redan under
oppositionstiden väckte motioner i denna riksdag
om att förläggningsverksamheten borde förändras.
Det var innan Ny demokrati ens var påtänkt i denna
kammare. Världen började faktiskt inte att snurra
när Ny demokrati kom in i riksdagen.
Försök att skilja på olika frågor. Alla ledamöter i
denna kammare är besjälade av att ha ett så
effektivt system som möjligt, så kostnadseffektivt
som möjligt och att de asylsökande skall behandlas
på ett så värdigt sätt som möjligt. Ledamöterna i
denna kammare, jag och mitt parti håller rent när
det gäller Ny demokratis ifrågasättande av att vi
över huvud taget skall ta emot flyktingar i det här
landet och att de över huvud taget skall få möjlighet
att bosätta sig här. De skall ju helst lämna vårt land.
Där kommer ni aldrig att få rätt! Ni kommer aldrig
att övertyga mig, mitt parti eller majoriteten i
denna kammare i denna fråga.
Anf. 18 ARNE JANSSON (nyd) replik:
Herr talman! Jag noterar att Birgit Friggebo
använder begreppet aldrig. Jag tycker att man skall
vara aktsam och aldrig säga aldrig. Saker kan hända
som gör att man måste omvärdera sina beslut. Då
kanske aldrig inte är så väl tillämpbart ens i sådana
sammanhang.
Anf. 19 Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO
(fp):
Herr talman! Jag menar att vi som politiker och
som människor har rätt att ibland säga just aldrig.
När det gäller grundläggande etiska frågor om
mänskliga rättigheter måste det få finnas gränser
där man kan säga aldrig.
För mig innebär det att vi aldrig kan acceptera en
situation där vi inte ger flyktingar skydd. Vi kan
aldrig säga ja till en situation där människor som
har etablerat sig i vårt land kastas ut. Självfallet
skall de få lämna vårt land frivilligt. Självfallet skall
vi ställa upp och göra det möjligt för dem som vill.
Men det skall inte göras på det sätt som Ny
demokrati föreslår, dvs. att efter tio års väntande
med tillfälliga uppehållstillstånd skall människor
med tvång lastas på transportmedel och skickas i
väg till sina hemländer. Där gäller regeln aldrig.
Anf. 20 BERITH ERIKSSON (v) replik:
Herr talman! Det finns vissa saker som jag upplever
som negativt. Tidigare fick de asylsökande inte
städa sin egna rum. Det har nu blivit en skyldighet.
När omvändelsen kommer slår pendeln över till
den andra ytterligheten, dvs. till en skyldighet med
sanktionsmöjligheter. I stället borde det vara fråga
om en självklar rättighet som det inte behöver
ordas om eller regleras.
Jag vill påpeka att det inte är bara i Sverige som
man anser att det är grundläggande att försörja sig
själv. Sådana uttryck kan tolkas som att det är
lycksökare som kommer till vårt land.
Det går knappast att begränsa de humanitära
skälen mer än vad som redan görs. Det finns många
ärenden i dag där det finns läkarintyg. Jag har tagit
del av ett ärende där det finns intyg från
överläkaren på PBU och från Rädda barnen. Men
handläggarna anser att det inte föreligger
tillräckliga humanitära skäl.
Birgit Friggebo tog upp frågan om antalet
flyktingar. Efter andra världskriget fanns det ca
200 000 flyktingar i vårt land. Att vi klarade det så
bra den gången kanske beror på att det då inte
fanns hela det lag- och regelverk som finns i dag. I
dag finns inga lagliga möjligheter att ta sig till
Sveriges gräns för att söka asyl. Den enda
möjligheten är att bli uttagen på kvot. Alla andra
vägar har vi nämligen stängt, genom visumkrav och
genom restriktioner för transportbolag.
Jag tycker att man någon gång borde kunna se
facket som en positiv samarbetspartner, som
exempelvis i det här fallet kunde tillföra idéer och
uppslag om en uppläggning av sysselsättningen.
Anf. 21 Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO
(fp):
Herr talman! Berith Eriksson valde ett dåligt
exempel när det gäller vad man har skyldighet att
göra. Jag tycker att grunden skall vara -- så är det
här i Sverige -- att man har skyldighet att städa sitt
eget boende. Det är en självklarhet. Berith
Eriksson kan ha rätt i att detta inte bör föreskrivas
i lagregler eller förordningar, men det viktiga är
ändå den signal som ges i fråga om hur våra system
läggs upp.
Det har varit för många signaler om att det här i
Sverige är någon annan som sköter saker och ting,
att det är någon annan som tar ansvar. Det har varit
för mycket onödigt omhändertagande, som har lett
till en passivisering och en tro att man här i Sverige
kan leva bara på bidrag. Det är naturligtvis inte alls
de asylsökandes fel -- på intet sätt. Tvärtom har vår
utgångspunkt varit att dessa människor kan och vill
ta ett eget ansvar. Men då är det viktigt att systemet
är uppbyggt på ett sådant sätt att det
överensstämmer med vad som gäller här i Sverige
och vad de asylsökande själva anser är det riktiga.
Vi är ju -- med rätta -- oroade för t.ex. de
arbetslösa. Det är viktigt att de inte kommer in i en
passiviseringsperiod, som gör att de inte kan bryta
sig loss och gå ut och försörja sig själva. Ingen vill
att den situationen skall uppstå, men systemet i sig
leder till det.
Det är hela utgångspunkten för propositionen och
för de beslut som nu kommer att fattas. Det kan
aldrig tolkas så att det bara är personer som är
lycksökare som kommer hit. Vi som är ute och
träffar människor som har sökt sig till vårt land vet
att det inte är så.
Anf. 22 BERITH ERIKSSON (v) replik:
Herr talman! Jag anser naturligtvis, liksom Birgit
Friggebo, att det är en absolut skyldighet att sköta
sitt eget boende. Jag håller också med om att
utvecklingen var olycklig under en lång period, då
de asylsökande verkligen passiviserades. Men
frågan är om det skall behövas regler om
sanktioner. Det kan räcka med att sända ut
signaler. Det kommer ju nya människor, och det är
inte de som har vant sig vid ett bidragsberoende.
Jag håller också helt med om att de asylsökande
som kommer till Sverige i dag inte är lycksökare.
Man kan bara titta på händelserna i omvärlden för
att förstå det. Men det är väldigt svårt att tro att
våra myndigheter, inklusive regeringen, också
förstår det, när man ser statistiken över dem som
beviljas uppehållstillstånd och anses ha
flyktingskäl.
Anf. 23 GEORG ANDERSSON (s):
Herr talman! Det har blivit kyligare i Sverige.
Attityderna mot flyktingar har hårdnat. Orsakerna
är säkert många.
Massarbetslösheten har fått fotfäste. De
ekonomiska och sociala klyftorna ökar.
Segregationen tilltar, i skolpolitiken och i
bostadspolitiken.
Det är i allt högre grad rädslan som styr människors
reaktioner. Det är rädslan för att förlora jobbet,
rädslan för att inte klara nästa månads
utbetalningar, rädslan för att inte få vårdplats när
krämporna tilltar, rädslan för ökad brottslighet,
rädslan för att samhällets trygghetssystem inte
kommer att hålla, rädslan för att bli ensam.
I det klimatet blåser det hårt och snålt kring
flyktingarna. De blir de nedersta i alla samhällen.
Jag noterar att det nu inte sker några stora
manifestationer till förmån för flyktingar, till värn
för flyktingarna och flyktingpolitiken. De
manifestationerna har tystnat. Vi är väl alla
medskyldiga. Jag har en känsla av att det i de
politiska anförandena runt om i landet inte är
flyktingpolitiken som står högst på dagordningen.
Visst finns det öar av engagemang. I allt fler kyrkor
sitter utvisningshotade flyktingar i tillfälligt skydd.
Andra tas om hand och göms i svenska hem. Det
här är utslag av ett engagemang, men också ett
utslag av det allmänt hårdnande klimatet. De här
företeelserna är ett logiskt resultat av den skärpta
flyktingpolitiken. Visumtvång har införts för att
hålla flyktingar borta från våra gränser. Uttagning
av kvotflyktingar fördröjs av byråkratin. Det satsas
stora pengar på att snabbt utvisa människor.
Det här uppmärksammas naturligtvis. Det här
utgör signaler. Signalerna från regering och
myndigheter är ganska entydiga: politiken skärps.
Det speglar också den flyktingdebatt som förs i dag.
Den proposition som vi nu behandlar innehåller
ytterligare exempel på en skärpning. Det föreslås
att det skall ställas hårdare krav på flyktingarna.
Det är populärt; ställ krav! Arbetsplikt utan
ersättning skall införas, och det blir en bestraffning
om man inte fullgör sin uppgift. Skärpta kriterier
för förnyad ansökan har föreslagits. Lyckligtvis har
detta undanröjts av utskottet. Tidsbegränsade
tillstånd är ett annat förslag, som drar i den här
riktningen.
Jag har i en motion anfört en del kritiska
synpunkter på regeringens förslag. Några av mina
yrkanden tillgodoses i utskottets betänkande, och
det är jag väldigt tacksam för -- jag vill uttala ett
tack för det. Men min kritik kvarstår beträffande
den nya ordning som införs för
förläggningsverksamheten och när det gäller
tvångsmedel som införs mot flyktingar som inte
anses vilja göra rätt för sig.
I det här inlägget vill jag emellertid begränsa mig
till några kritiska synpunkter och reflexioner kring
förslaget om tidsbegränsade uppehållstillstånd. Det
är ett förslag som numera omfattas av alla partier
här i riksdagen. Icke förty finns det skäl att föra en
debatt om detta. Det saknas en debatt och en
analys av en rad frågor.
Den första, övergripande frågan för mig är: Vilket
problem är man ute efter att lösa? Vad är det man
tror sig kunna åstadkomma med tidsbegränsade
uppehållstillstånd?
Om vi ser på erfarenheterna under årens lopp, finns
det då något exempel, i historisk tid, där man
tidsbegränsade uppehållstillstånd skulle ha kunnat
lösa något problem? Om vi ser på de olika
flyktinggrupper som har kommit till Sverige under
årens lopp -- från Grekland, Irak, Etiopien och
Chile -- visar det sig att man inte i något fall efter
andra världskriget skulle ha löst några problem om
man hade haft tidsbegränsade uppehållstillstånd på
sex plus sex månader.
Vilka problem löser man i dagens situation med
uppehållstillstånd på sex plus sex månader? Skulle
bosniernas problem kunna lösas? Nej, de har redan
varit här en mycket längre tid än sex plus sex
månader. Tvärtom menar jag att systemet skapar en
del problem. Avsikten skulle vara att ta emot dem
som flyr från konflikter och kriser, vilka kan
bedömas ha en kortare varaktighet. Vilka kriser är
det, och hur bedömer man det? Finns det några
exempel på sådana?
För dem som får tidsbegränsade tillstånd skapar
systemet en förlängd ovisshet och otrygghet. Det
finns rika exempel på alltför lång tid av otrygghet
och ovisshet. Det är många grupper --
kosovoalbanerna är ett exempel, bosnierna ett
andra och somalierna ett tredje exempel -- som
länge har fått vistas här i väntan på klarhet om
tillståndet i hemlandet. De har i praktiken haft
tillfälligt tillstånd i och med att det har varit stopp
för behandling av ärenden över huvud taget.
Systemet har inte löst några problem utan skapat
otrygghet och psykiska svårigheter.
Det finns risk för att det skapas ett B-lag bland
flyktingarna. Naturligtvis omöjliggörs
kommunplaceringar och därmed
integrationsinsatser för den här gruppen. Det sägs
ju i klartext att integrationsinsatser inte skall vidtas.
Men det kan ändå hända att man efter två
uppehållstillstånd på sex månader måste bevilja
permanent tillstånd. Då har en lång tid av
integrationsinsatser gått förlorad.
Jag noterade nyligen att Birgit Friggebo i ett något
affekterat inlägg sade att vi aldrig skall skicka ut
flyktingar som har etablerat sig utan att de i så fall
skall få resa frivilligt.
Då är min fråga: När är en flykting etablerad? Är
man etablerad efter att ha fått ett par tillfälliga
tidsbegränsade tillstånd? Meningen är ju att
statsmakten efter beviljade tillstånd skall kunna
säga: Nu skall ni ut. Nu bedömer vi att krisen i
hemlandet inte är av tillräckligt allvarlig art, så nu
får ni åka hem.
Detta kräver förnyade prövningar och
bedömningar av tillståndet i landet. Det kräver
naturligtvis också individuell prövning, eftersom
somliga kan ha asylskäl. Jag menar att situationen
skapar ökad byråkrati.
Vad händer med barn till föräldrar med temporära
tillstånd? Jag är rädd att det blir smittoeffekter och
godtycke. Men detta är fråga om en trend. Jag
upplever att det är att sticka huvudet i sanden att
tro att det efter temporärt tillstånd skall finnas en
lösning.
Jag noterade att Invandrarverket ansåg att
somalierna som redan har vistats här under några
år skulle få tidsbegränsat uppehållstillstånd. Jag är
glad över att regeringen har beviljat dem
permanent tillstånd. Men detta är ett exempel på
hur smittoeffekter kan uppstå och hur trenden
breder ut sig.
En moderat talesman sade i TV häromdagen att
man generellt borde ha ett system som innebär att
när skyddsbehovet inte längre finns skall
vederbörande skickas hem.
Jag vill lyfta fram nämnda problem för att om
möjligt stimulera till en diskussion i frågan för
framtida bedömningar och för det utredningsarbete
som pågår i ärendet.
Anf. 24 Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO
(fp):
Herr talman! Jag är utomordentligt glad över
Georg Anderssons anförande. Jag tror att de frågor
han tog upp kommer att tillhöra de större
diskussionsfrågorna inom flyktingpolitiken.
Rättare sagt är de redan det, men de kommer att
accentueras och tillhöra de stora frågorna i
Invandrar- och flyktingkommitténs politiska arbete.
Jag ser här två stora skiljelinjer som växer fram.
Det har givits mycket ororande signaler. En del
partiföreträdare har sagt att tillfälliga
uppehållstillstånd bör vara ett regelrätt inslag i
flyktingpolitiken. Ny demokrati har sagt att man
skall kunna bevilja tillfälliga uppehållstillstånd
under en tid uppemot tio år. Vissa
moderatföreträdare -- det råder litet oklarhet om
vad Moderata samlingspartiet egentligen tycker --
anser att man bör ha det som ett regelrätt inslag
under tre år. Det har också givits oroande signaler
från det socialdemokratiska partiet. De har i olika
rapporter under senare år och i en del skrivningar i
motioner här i riksdagen talat om behovet av ett
mer regelmässigt inslag av temporära
uppehållstillstånd.
Jag är övertygad om att vi, om vi skall behandla
människor värdigt och inte onödigtvis skall skada
människor, inte kan bygga in ett sådant system i vår
flyktingpolitik. Detta är bakgrunden till ett antal av
de beslut som regeringen har fattat och som har
kritiserats av många, t.ex. när det gäller bosnierna.
Det skulle ha varit helt otillständigt, och jag vet inte
hur situationen hade sett ut, om vi hade fortsatt att
låta bosnierna få sitta på flyktingförläggningarna
och vänta. Då hade tid gått förlorad för deras
möjligheter att komma ut och skapa en ny, egen
framtid.
Detta är också bakgrunden till det i dag fattade
beslutet om somalierna. Regeringen vill inte göra
åtskillnad genom att ge familjerna permanent
uppehållstillstånd och de ensamma männen
tillfälliga uppehållstillstånd. Alla beviljas därför
permanent uppehållstillstånd, med vissa undantag
för personer med oklar identitet eller
brottsbakgrund.
Man kan då med rätta fråga: Vilka förslag
innehåller propositionen? Som någon sade här
tidigare skall den ses som ett slags
beredskapslagstiftning. Ute i kommunerna pågår
beredskapsplanering för situationer med
massinvandring av omfattande slag. Då handlar det
inte om 10 000, 20 000, 30 000 eller 50 000
asylsökande under ett år utan om betydligt större
antal. Det kanske kan bli fråga om att människor
kommer från vårt närområde i större utsträckning
än i dag. Frågan har ställts från Invandrarverket om
hur ansvarsfördelningen skall vara mellan
Invandrarverket, länsmyndigheterna och
kommunerna.
Socialförsäkringsutskottet har uttalat att det snabbt
vill ha fram ett omfattande förslag för hur frågan
om tillfälliga uppehållstillstånd skall regleras. Vi
har från regeringens sida inte uppfyllt
socialförsäkringsutskottets önskemål om ett
heltäckande långsiktigt förslag.
Det handlar om att skapa klarhet när det gäller hur
regelsystemet skall se ut i en situation med
massinvasion som innebär ett krisläge där man kan
förutse att situationen kan förändras ganska
snabbt, t.ex. vid en miljökatastrof eller liknande.
Det visar också att det handlar om detta eftersom
inte möjlighet ges att bevilja längre
uppehållstillstånd än under sex plus sex månader,
dvs. under ett år.
Jag skulle betrakta det som ett stort misslyckande
om vi här i rikdagen inte kunde ena oss om att ge
möjligheter för människor att skaffa sig en ny
framtid här i Sverige efter att behovet av skydd i
vårt land har bedömts.
Anf. 25 GEORG ANDERSSON (s) replik:
Herr talman! Det var ett intressant inlägg av Birgit
Friggebo. Det visade en ganska kraftig polemik
mot hennes egen proposition. Det förbryllar mig
litet grand. Jag frågade vad orsaken var och fick nu
svaret att det är en beredskapslagstiftning.
Birgit Friggebo beskriver hypotetiska
förhållanden. Som förslaget är utformat finns det
en uppenbar risk för att det tolkas i en mycket
vidare mening än vad Birgit Friggebo gör. Jag vill
fråga hur man skulle ha bedömt bosnierna om
lagstiftningen hade varit gällande för ett par år
sedan? Skulle den då inte ha tillämpats när det
gäller bosnierna? Jag tycker att det är en intressant
fråga.
Ibland ger man intrycket att den här lagstiftningen
är till för att möjliggöra en större invandring och för
att visa större generositet vid tillfälliga kriser. Men
när det gäller bosnierna har regeringen nu gjort
precis tvärtom. Visumtvånget gör så att det i stort
sett inte kan komma några fler bosnier.
Skulle den här lagstiftningen, Birgit Friggebo, ha
inneburit att man inte skulle ha infört visumtvång
utan att man skulle ha haft en ''öppnare'' dörr för
ett större antal bosnier? Skulle man ha gett tillstånd
på sex plus sex månader? Det är frågor som man
kan ställa sig när man diskuterar den här saken.
Frågan är principiellt viktig -- det håller jag med
Birgit Friggebo om. Det är viktigt hur man hanterar
frågan. Jag har tagit upp diskussionen därför att jag
märker att det inte bara i vårt land, utan i hela
Europa, finns en trend att tala om tidsbegränsade
tillstånd. Man tillåter med andra ord en tid i Sverige
på nåder. Det satsas inte på integrering utan
flyktingarna skall hem igen så snart som möjligt.
Det tycker jag är en oroande utveckling.
Anf. 26 Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO
(fp):
Herr talman! Svaret på Georg Anderssons fråga
när det gäller bosnierna är redan givet, bl.a. genom
regeringens beslut. De fick stanna permanent.
Dessutom började de komma under hösten 1992.
När regeringen fattade sitt beslut i juni 1993 hade
en del av dem redan varit här under ett år. Den
period som tillfälliga uppehållstillstånd gäller för
hade redan gått mot sitt slut. Det visar att den typen
av tillfälliga uppehållstillstånd som nämns i
propositionen inte är och inte kommer att vara
särskilt användbar när det gäller den -- som jag
skulle vilja kalla det -- normala flyktingpolitiken.
För att understryka detta vill jag säga att det
dessutom sägs i propositionen att den här
lagstiftningen inte skulle vara tillämplig när det
gäller bosnierna. Vi gjorde bedömningen att
situationen i Bosnien inom en snar framtid inte
skulle komma att ändras. Vi blev tyvärr
sannspådda. Detta är bakgrunden till att det
självklart inte är någon som helst mening med att
sätta i gång en apparat om att bevilja
sexmånaderstillstånd med maximalt tillstånd på ett
år.
Anf. 27 GEORG ANDERSSON (s) replik:
Herr talman! Birgit Friggebo sade att svaret på min
fråga är givet därför att lagstiftningen inte
tillämpades på bosnierna. Men lagstiftningen fanns
ju inte när bosnierna började komma! De fick sitta
och vänta i månader eller i något år innan det över
huvud taget fattades något beslut. Det intressanta
är att försöka tänka sig in i den situationen eftersom
det inte finns något historiskt exempel där man kan
applicera den lagstiftningen. Om den hade funnits
tidigare, skulle den då ha applicerats på bosnierna?
Många har gjort tolkningen att vi, om vi hade haft
en lagstiftning för tidsbegränsade tillstånd, skulle
ha tillämpat den på bosnierna. Så har man gjort i
Danmark där ganska stora problem nu börjar dyka
upp till följd av detta.
Sedan har vi frågan om smittoeffekterna och
trendförskjutningen. Regeringen skriver att
lagstiftningen skall gälla vid konflikter och kriser
som kan bedömas ha en kortare varaktighet. Vilka
kriser och konflikter är av kortare varaktighet?
Alla hoppades väl att juntan i Grekland inte skulle
bli sittande så länge? Vi hoppades att Pinochet
skulle kastas ur sadeln ganska snart, osv.
Om man börjar tillämpa tidsbegränsade tillstånd
finns risken för att man gör det i större och större
utsträckning. Man försöker läsa in positiva
framtida scenarion så att man inte skall behöva ge
permanenta tillstånd. Detta kan få ganska
allvarliga följder för hela flyktingpolitiken.
Debatten måste naturligtvis fortsätta i anslutning
till det fortsatta utredningsarbetet av frågan.
Anf. 28 Kulturminister BIRGIT FRIGGEBO
(fp):
Herr talman! Som jag sade finns det skrivningar i
propositionen där det står att den här typen av
lagstiftning inte skulle ha varit tillämplig när det
gäller Bosnien. Jag utesluter inte att det finns de
som gillar inslaget av mer regelmässiga temporära
uppehållstillstånd i flyktingpolitiken och som
försöker att tolka in saker som inte står i
propositionen. Denna regering tänker i alla fall inte
tillämpa de nya reglerna på det sättet.
Det skulle möjligen kunna uppstå en risk för att det
sker om vi -- gud förbjude! -- skulle få en
socialdemokratisk regering igen.
Socialdemokraterna har i olika partirapporter och
också i motioner i riksdagen antytt att tillfälliga
uppehållstillstånd skulle vara ett medel som mer
regelmässigt skulle användas inom
flyktingpolitiken. Jag tycker att det är bra att Georg
Andersson, som kan vara en väckarklocka hos
Socialdemokraterna, finns.
Anf. 29 BERNDT EKHOLM (s):
Herr talman! Precis som Georg Andersson tycker
jag att flyktingpolitiken och flyktingdebatten mer
och mer präglas av att det skall vara hårdare tag.
Det gäller inte bara flyktingpolitiken utan också
många andra områden. Solidariteten och rättvisan
i Sverige sitter över huvud taget trångt i dag. Det
blir svårare att få asyl. Man kan verkligen diskutera
om asylpolitiken är generös. Som exempel kan man
ta behandlingen av barn, framför allt de barn som
har varit länge i Sverige. När det gäller
behandlingen av barn har Birgit Friggebo medvetet
ändrat politiken i en mindre generös riktning, som
jag ser det. Men i dag skall vi inte debattera den
saken utan det gäller betänkandet om mottagande
av asylsökande.
Entreprenörsengagemanget när det gäller
förläggningsverksamheten, som det talas om i
betänkandet, kan vara positivt. Jag tänker speciellt
på de ideella organisationerna och deras
engagemang i flyktingpolitiken. Den frågan
aktualiserades för övrigt redan under den
socialdemokratiska regeringens tid.
Kyrkor och folkrörelser kan göra en mycket viktig
insats i flyktingpolitiken och flyktingmottagandet.
Jag delar utskottets bedömning att man skall
utnyttja frivilligorganisationerna mer, när de själva
vill. Det är en insats som jag tror kan göra
flyktingdebatten gott.
Bland de här organisationerna finner vi inte samma
negativa attityd till flyktingar som vi finner i andra
delar av samhället.
Jag hade tänkt att koncentrera mig på en fråga,
nämligen frågan om meningsfull sysselsättning. Till
denna fråga är frågan om ersättningen, den s.k.
dagersättningen, kopplad. Som motionär är jag --
för att anknyta till vår motion i sammanhanget --
väldigt tveksam till den metod som innebär avdrag
på dagersättningen om anvisad sysselsättning inte
fullföljs.
Det här är ett typiskt uttryck för just hårdare tag.
Man skall minsann ge igen med en ordentlig spark
om en person inte sköter sig. Det skall bli ordning
och reda i Sverige. Det är den attityden som finns i
bakgrunden i den här frågan. Detta gör mig alltså
tveksam. Det hela får faktiskt karaktären av
tvång -- det skall råda arbetsplikt. Villkoren är
väldigt oklara i detta avseende.
Om Statens invandrarverk skall fatta beslut om
nedsatt dagersättning skall det, om jag har förstått
detta rätt, ske utifrån ett underlag t.ex. från en
entreprenör. Det är uppenbart att det genom det
här underlaget uppstår en risk för godtycke och
missbruk. Entreprenören måste rimligen vara den
som anvisar arbetsuppgifterna. Det skall väl inte
Invandrarverket göra. Jag utgår alltså från att det
är entreprenören som gör det.
Genom en sådan här konstruktion med avdrag på
dagersättningen kan systemet utvecklas så att
asylsökande hamnar i en tvångssituation. De kan
helt enkelt komma att utnyttjas. Jag säger inte att
det behöver bli så, men risken är uppenbar. Som
politiker skall vi ju försöka undanröja sådana risker
också. Därför tycker jag att det vore mycket bättre
med ett omvänt system som innebär att ersättning
utgår till den som gör en insats. Det är bättre än att
göra avdrag när man inte gör någon insats. Mitt
synsätt bygger alltså på att det skall vara ''morot'',
inte piska.
En sak som ännu inte berörts särskilt mycket i
debatten är återanvändarfrågan. Men den frågan
tas kanske upp här senare. Jag hoppas att
Invandrar- och flyktingkommittén verkligen rejält
tar tag i frågorna om återanvändningen. De
frågorna blir givetvis ännu mer angelägna om vi
inför tillfälliga uppehållstillstånd. Vi måste helt
enkelt flytta fram positionerna när det gäller den
s.k. repatrieringen, så att vi får en bättre
fungerande politik på detta område. Det har
funnits, och finns fortfarande, stora brister på
området. Men jag hoppas att vi får bra förslag här.
Anf. 30 INGE CARLSSON (s):
Herr talman! I Finspång finns det en
flyktingförläggning som drivs i samarbete mellan
sex olika folkrörelser och föreningar -- bl.a. tre
frikyrkor, Vuxenskolan, ABF och
Hyresgästföreningen.
Sedan en tid tillbaka finns det en oro för att
verksamheten skall avvecklas. Visserligen har alla,
såvitt jag förstår, lovordat verksamheten.
Kvaliteten är god. Tack vare ett ideellt engagemang
har det varit möjligt att pressa kostnaderna rejält.
Men förläggningen drivs inte i vinstsyfte. Därför
har de inblandade föreningarna och de anställda
förklarat att de vill använda det goda resultatet så
att det blir ett ännu bättre flyktingmottagande.
Jag är övertygad om att föreningar och
organisationer spelar en viktig roll i
flyktingmottagandet. Inte minst när
påfrestningarna ökar på grund av händelser i vår
omvärld är det viktigt att vi har många enskilda
personer och föreningar som är beredda att ställa
upp.
Verksamheten i Finspång är alltså hotad. Skälet är
förstås den minskade flyktinginströmningen.
När jag och andra läste regeringens proposition
angående mottagandet av asylsökande ökade dock
vår optimism. Där kan man läsa på s. 66:
''Det finns även exempel på hur en eller flera
organisationer på uppdrag av Statens
invandrarverk svarar för den totala driften av en
förläggning. Regeringen ser positivt på en
utveckling i sådan riktning. I t.ex. Finspång har sex
vitt skilda folkrörelseorganisationer gått samman
och svarat för förläggningsverksamhet för
asylsökande.''
Flyktingmottagningen i Finspång pekas alltså ut på
ett positivt sätt av regeringen. Trots det finns
hotbilden kvar. Statens invandrarverk har sagt upp
avtalet. Vid halvårsskiftet skall verksamheten
upphöra.
Tyvärr uttalar chefen för Statens invandrarverk,
region öst, i en tidningsartikel att
upphandlingsförfarandet kommer att ta ett halvt år,
vilket kännetecknar ineffektiviteten. Detta
kommer, såvitt jag förstår, att strida mot riksdagens
beslut.
Ett annat skäl som anges i tidningsartikeln är att
man vill slå vakt om sina egna anläggningar, vilket
också strider mot vad regeringen och ett enhälligt
utskott säger.
Vad som händer efter halvårsskiftet vet ingen. Om
avtal inte träffas någorlunda snabbt måste
flyktingverksamheten i Finspång förstås upphöra.
När jag läser vad ett enigt utskott skriver blir jag
återigen hoppfull:
''Utskottet delar även regeringens uppfattning att
inslaget av entreprenader i
förläggningsverksamheten bör öka.''
Litet längre ner i texten står det: ''Även om
situationen nu är sådan att en avveckling av
förläggningar måste ske, är det viktigt att ett
anbudsförfarande kommer till stånd när nuvarande
entreprenadavtal går ut.''
I propositionen framhåller regeringen mycket klart
att det är angeläget att Invandrarverket särskilt
beaktar möjligheten att förlänga entreprenadavtal
som man för närvarande har.
I dag skall vi naturligtvis inte ta ställning till
enskilda förläggningars framtid. Men efter dagens
beslut skulle det vara minst sagt märkligt om de
ansvariga föreningarna i Finspång tvingades
avveckla sin förläggning. Jag förutsätter att Statens
invandrarverk, om föreningarna i Finspång kan
presentera en rimlig budget -- och det vet jag att
man klarar -- snabbt kommer att ge förläggningen
en chans att leva vidare. För att konkurrensen
verkligen skall bli effektiv är det självfallet viktigt
att kostnadskalkylerna även för verksamhet i
Invandrarverkets regi är jämförbara med övriga
anbudsgivares.
Om riksdagen beslutar att öka antalet
entreprenader vore det minst sagt märkligt om
Invandrarverket svarade med att lägga ner den
anläggning som i propositionen utpekas som något
av en förebild. Jag antar att statsrådet Birgit
Friggebo står fast vid att Finspångsmodellen är ett
föredöme i detta sammanhang.
Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till
reservation nr 2 från Socialdemokraterna samt i
övrigt till utskottets hemställan i betänkandet.
Anf. 31 HANS GÖRAN FRANCK (s):
Herr talman! Jag ville ta till orda här av den
anledningen att samtliga socialdemokratiska
riksdagsledamöter från Stockholms län och
Stockholms stad har väckt en motion med mitt
namn som första namn. I den motionen tar vi upp
en rad viktiga yrkanden som är av det slaget att de
ligger långt framme när det gäller detta med en
human och generös flyktingpolitik. I det här
sammanhanget bör Birgit Friggebo faktiskt
observera att det finns en ganska stark opinion
bland oss i Stockholmsområdet.
Det bekymmersamma i denna situation, från Birgit
Friggebos synpunkt, är faktiskt att den kritik som
riktas mot flyktingpolitiken och som också fått
genomslag inte kommer från de högerextrema, från
Nydemokraterna. I stället kommer nu en kritik
fram som har ett humant och generöst anslag. Jag
tycker kanske inte att Georg Andersson tillräckligt
har observerat detta.
Vidare är det bra att man avstyrker bifall till
förslaget om en skärpning av kriterierna för ny
ansökan. Detta är en viktig punkt, och jag tycker
att det är ett bra beslut från utskottets sida. Men jag
måste beklaga att man bara tar ett halvt steg. Det
här ger ju formella möjligheter på samma sätt som
nu gäller. Men man måste också tänka på att de
reella möjligheterna ges. Därför beklagar jag att
man bara gått halvvägs när det gäller offentligt
biträde för förvarstagna. Detta är alltså bra, men
man borde inte ha ändrat på bestämmelserna här.
Jag avser att återkomma till denna fråga. Det är
nämligen min uppfattning att det här är
kontraproduktivt.
När människor inte får den hjälp som de behöver
blir det bara mera trassel och ökad byråkrati.
Dessutom går då allt fler under jorden.
Tillsammantaget är detta negativt, och det finns
mera att säga här.
Mot den bakgrunden yrkar jag faktiskt bifall till det
förslag som finns här i ett särskilt yttrande och som
gäller att man inte skall göra någon ändring i fråga
om rättshjälpen.
I övrigt noterar jag att utskottet har uttryckt sig
positivt i den viktiga frågan om tortyrskadade. Men
jag skulle faktiskt ha önskat att man hade gått ett
steg längre här och att man hade tagit denna fråga
på ännu större allvar.
Georg Anderssons varningsord om de temporära
tillstånden måste tas på allvar. Men jag vill inte gå
så långt som Georg Andersson. Jag vill dock säga
att det egentligen bara är i en nödfallssituation som
det här skall tillgripas. Det är betänkligt om detta
sprider sig som ett alternativ till asylrätten. Faran
ute i Europa är att det kan bli så. Jag kommer
senare med en rapport från Europarådets sida där
jag mycket kraftigt poängterar de här
synpunkterna. Detta kan nämligen bli en
''backlash'' för en rimlig och rättvis asylpolitik.
Jag tycker inte att utskottet på denna punkt
tillräckligt har beaktat varningssignalerna här.
Utskottet har dock inte varit helt negativt till de här
synpunkterna, utan man har delvis beaktat dem.
Anf. 32 GULLAN LINDBLAD (m):
Herr talman! Jag skall fatta mig mycket kort.
Som utskottsordförande vill jag till mina
utskottskamrater från alla partier rikta ett varmt
tack för den konstruktiva handläggningen i
utskottet i den här frågan. Detta har resulterat i en
mycket bred samstämmighet i de viktiga
principiella frågorna.
Jag tror att alla i denna kammare delar min
uppfattning, nämligen att det i utlännings- och
flyktingpolitiken är viktigare att ta vara på det som
förenar än att ta vara på det som skiljer. Vidare har
olika motionärer gett oss en eloge för att vi faktiskt
har försökt att så långt som möjligt nå samförstånd.
Överläggningen var härmed avslutad.
Beslut
SFU11 Mottagande av asylsökande m.m.
Mom. 1 (huvudmannaskap för asylmottagandet)
1. utskottet
2. men. i motsvarande del (v)
Votering:
259 för utskottet
12 för men.
78 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
109 s, 67 m, 22 fp, 24 c, 21 kds, 15 nyd, 1
För men.:
1 s, 10 v, 1
Frånvarande:
28 s, 13 m, 11 fp, 7 c, 5 kds, 8 nyd, 4 v, 2 -
Mom. 4 (kommunal entreprenadverksamhet)
1. utskottet
2. men. i motsvarande del (v)
Votering:
259 för utskottet
12 för men.
78 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
109 s, 69 m, 22 fp, 24 c, 19 kds, 15 nyd, 1
För men.:
1 s, 10 v, 1
Frånvarande:
28 s, 11 m, 11 fp, 7 c, 7 kds, 8 nyd, 4 v, 2 -
Mom. 9 (eget boende)
1. utskottet
2. res. 1 (nyd)
Votering:
258 för utskottet
14 för res. 1
77 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
110 s, 69 m, 22 fp, 24 c, 21 kds, 10 v, 2
För res. 1:
14 nyd
Frånvarande:
28 s, 11 m, 11 fp, 7 c, 5 kds, 9 nyd, 4 v, 2 -
Mom. 11 (undantag från arbetsrättslig lagstiftning)
1. utskottet
2. res. 2 i motsvarande del (s)
Votering:
152 för utskottet
121 för res. 2
76 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
69 m, 22 fp, 24 c, 21 kds, 15 nyd, 1
För res. 2:
110 s, 10 v, 1
Frånvarande:
28 s, 11 m, 11 fp, 7 c, 5 kds, 8 nyd, 4 v, 2 -
Mom. 12 (samråd med länsarbetsnämnd m.m.)
1. utskottet
2. res. 2 i motsvarande del (s)
Votering:
151 för utskottet
120 för res. 2
78 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
68 m, 22 fp, 24 c, 21 kds, 15 nyd, 1
För res. 2:
109 s, 10 v, 1
Frånvarande:
29 s, 12 m, 11 fp, 7 c, 5 kds, 8 nyd, 4 v, 2 -
Mom. 18 (nivån på dagersättning)
1. utskottet
2. res. 5 (nyd)
3. men. i motsvarande del (v)
Förberedande votering:
23 för res. 5
17 för men.
233 avstod
76 frånvarande
Kammaren biträdde res.
Huvudvotering:
247 för utskottet
16 för res. 5
10 avstod
76 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
109 s, 69 m, 22 fp, 24 c, 21 kds, 2
För res. 5:
1 s, 15 nyd
Avstod:
10 v
Frånvarande:
28 s, 11 m, 11 fp, 7 c, 5 kds, 8 nyd, 4 v, 2 -
Jan Andersson (s) anmälde att han avsåg att rösta
ja men markerats ha röstat nej.
Mom. 23 (patientavgifter)
1. utskottet
2. res. 6 (nyd)
3. men. i motsvarande del (v)
Förberedande votering:
15 för res. 6
16 för men.
240 avstod
78 frånvarande
Kammaren biträdde men.
Huvuvotering:
248 för utskottet
11 för men.
14 avstod
76 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
109 s, 69 m, 22 fp, 24 c, 21 kds, 2 nyd, 1
För men.:
10 v, 1
Avstod:
1 s, 13 nyd
Frånvarande:
28 s, 11 m, 11 fp, 7 c, 5 kds, 8 nyd, 4 v, 2 -
Mom. 29 (tidsbegränsat uppehållstillstånd)
1. utskottet
2. res. 7 (nyd)
3. men. i motsvarande del (v)
Förberedande votering:
21 för res. 7
14 för men.
238 avstod
76 frånvarande
Kammaren biträdde res.
Votering:
246 för utskottet
14 för res.
13 avstod
76 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
108 s, 68 m, 21 fp, 24 c, 22 kds, 1 nyd, 2
För res.:
14 nyd
Avstod:
2 s, 1 fp, 10 v
Frånvarande:
28 s, 12 m, 11 fp, 7 c, 4 kds, 8 nyd, 4 v, 2 -
Mom. 32 (rättshjälp)
1. utskottet
2. men. i motsvarande del (v)
Votering:
252 för utskottet
15 för men.
4 avstod
78 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:
106 s, 68 m, 22 fp, 23 c, 17 kds, 15 nyd, 1
För men.:
3 s, 1 kds, 10 v, 1
Avstod:
1 m, 3 kds
Frånvarande:
29 s, 11 m, 11 fp, 8 c, 5 kds, 8 nyd, 4 v, 2 -
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
5 § Muntliga frågor till regeringen
Anf. 33 ANDRE VICE TALMANNEN:
Statsminister Carl Bildt är förhindrad att närvara
vid dagens muntliga frågestund. I statsministerns
ställe deltar vice statsminister Bengt Westerberg.
Vice statsministern besvarar såväl allmänpolitiska
frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde
inom regeringen. Frågorna till övriga statsråd
förutsätts i vanlig ordning beröra deras
ansvarsområden inom regeringen.
Barnpornografi
Anf. 34 LARS-ERIK LÖVDÉN (s):
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till
justitieministern, som kan besvaras ganska
kortfattat och koncist. När räknar regeringen med
att kunna förelägga riksdagen förslag om åtgärder
mot barnpornografibrott? Kommer dessa förslag
att innefatta en kriminalisering av innehav av
barnpornografi?
Anf. 35 Justitieminister GUN HELLSVIK
(m):
Herr talman! Från regeringens sida räknar vi med
att inom de närmaste veckorna kunna presentera
förslag när det gäller lagändringar rörande
barnpornografi. Det är ännu för tidigt att säga vad
förslaget från regeringen kommer att innehålla.
Lars-Erik Lövdén sade att det räcker med ett kort
svar. Då tycker jag att det är viktigt att i
sammanhanget göra ett påpekande. De regler som
gäller för en grundlagsändring innebär att en
lagändring inte kan träda i kraft förrän tidigast
hösten 1994, eftersom det krävs ett beslut efter
valet. Därför är det min och regeringens
uppfattning att vi då ordentligt skall penetrera
frågan och ha en noggrann beredning, så att
konstitutionsutskottet inte skall råka ut för
problemet att frågan inte är tillräckligt beredd.
Danska pölser
Anf. 36 INGA-BRITT JOHANSSON (s):
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till
jordbruksministern. För ett år sedan gick
jordbruksministern ut med ett pressmeddelande
där han gjorde stor affär av att man nu skulle kunna
köpa röda danska pölser även i Sverige. Efter detta
har vi fått reda på att det är en stor konflikt mellan
importörerna av korvarna och Jordbruksverket.
Enligt Konkurrensverket måste detta åtgärdas.
Även Steffen Smidt från EG-kommissionens
generaldirektorat för Task for Enlargement har
tillskrivits av den svenska delegationen i Bryssel,
och man förutser att detta kommer att åtgärdas. Jag
vill fråga ministern: När anser ministern att det har
vidtagits åtgärder, så att denna konflikt kommer ur
världen?
Anf. 37 Jordbruksminister KARL-ERIK
OLSSON (c):
Herr talman! Genom det beslut som vi fattade för
drygt ett halvår sedan blev det färgämne som
normalt finns i smör tillåtet att finnas också i
rödepölser från Danmark. Jag känner inte till
detaljerna kring den konflikt som omnämndes. Jag
utgår ifrån att den går att hantera ganska snabbt.
Information om lagändring
Anf. 38 BJÖRN SAMUELSON (v):
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till
justitieministern. Regeringen har lagt fram en
proposition i vilken man föreslår vissa förändringar
i sekretesslagstiftningen. Förändringarna innebär
att barn får möjlighet att söka sina biologiska
föräldrar på ett helt annorlunda och mycket bättre
sätt än tidigare. Jag är mycket tacksam över denna
proposition, eftersom jag under många år har drivit
frågan här i riksdagen. Då är min fråga till
justitieministern: Kommer regeringen efter det att
riksdagen har fattat beslut att gå ut med
information till alla de unga och äldre människor i
Sverige som inte tidigare har haft rätt att söka sina
biologiska föräldrar?
Anf. 39 Justitieminister GUN HELLSVIK
(m):
Herr talman! Först vill jag tacka för att jag fick ett
tack för något som jag inte förtjänar. Den
lagstiftning som här är aktuell berör Reidunn
Laurén och inte mig. Självfallet kräver denna typ av
lagändringar informationsinsatser, men det är
omöjligt för mig i dag att uttala mig om hur denna
information kommer att utformas.
Finansiering av vårdnadsbidraget
Anf. 40 BIRGITTA DAHL (s):
Herr talman! Bengt Westerberg, som jag riktar min
fråga till, och jag kan i dag gemensamt glädjas över
att det ser ut som om det inte blir något
vårdnadsbidrag. Jag vill ändå ställa en fråga till
Bengt Westerberg, och den har att göra med att jag
under förra året vid flera tillfällen fick försäkringar
av både honom och finansministern om att
finansieringen av vårdnadsbidraget skulle redovisas
i budgeten.
Så skedde inte. I den meddelade man att det
budgetmässiga konsekvenserna skulle lämnas i
propositionen om vårdnadsbidrag. I den
propositionen kan man läsa att förslaget har
finansierats genom budgetförstärkningar i den
nyligen framlagda budgetpropositionen.
Detta visar alltså på en uppseendeväckande
lättsinnighet som är väsensskild från vad både
Bengt Westerberg och Anne Wibble bruka komma
med.
Min enkla fråga är: Var detta för er så främmande
lättsinne måhända betingat av förvissningen om att
ni av riksdagen skulle befrias från bördan av
vårdnadsbidraget?
Anf. 41 Socialminister BENGT
WESTERBERG (fp):
Herr talman! Finansieringen är redovisad i
budgetpropositionen, men i Sverige har vi som
bekant inte något system med specialdestinering av
olika utgifter. Vi redovisar de samlade utgifterna
och de samlade inkomsterna.
När regeringen startade budgetarbetet i höstas
hade vi uppgiften att dels leva upp till den del av
saneringsplanen som skulle redovisas i budgeten,
dels redovisa finansieringen av ett antal olika
åtgärder, bland dem vårdnadsbidraget. Detta har
också skett i den budgetproposition som har
redovisats för riksdagen.
Anf. 42 BIRGITTA DAHL (s):
Herr talman! Det skulle vara mig helt främmande
att föreslå Göran Persson en så dyr familjepolitisk
reform utan att tala om varifrån pengarna skall tas.
Min följdfråga är: Var i budgeten finns den
finansieringen, och varför hänvisar Bengt
Westerberg i sin egen budgetbilaga till en
kommande proposition?
Anf. 43 Socialminister BENGT
WESTERBERG (fp):
Herr talman! Jag tror att det inte heller under den
socialdemokratiska regeringstiden var vanligt att
man redovisade finansieringen av utgifter en i taget
och talade om varifrån pengarna kom.
Det normala är att man redovisar alla inkomster
och alla utgifter. Ett exempel på en annan
kostnadskrävande reform är handikappreformen,
som vi har genomfört under stor enighet här i
kammaren denna mandatperiod. Den kostar ca 1,6
miljarder per år, men inte heller för den har vi
redovisat någon specialfinansiering, utan
finansieringen ligger i den samlade budgeten. Vi
har följt exakt samma princip när det gäller
vårdnadsbidraget.
Statsskulden
Anf. 44 DAN ERIKSSON i Stockholm (nyd):
Herr talman! Jag har en fråga till vice
statsministern.
Regeringen säger sig sanera svensk ekonomi. Men
under den femårsperiod som saneringen pågår ökar
statsskulden från 1 000 miljarder till 2 000 miljarder
1998 -- en fördubbling, alltså.
Hur kan man kalla detta för sanering av svensk
ekonomi?
Anf. 45 Socialminister BENGT
WESTERBERG (fp):
Herr talman! Vilka ord man använder för att
beskriva saker och ting kan naturligtvis alltid
diskuteras.
Vår ambition är att stabilisera statsskulden så
snabbt som det över huvud taget går. Avgörande
för att det skall lyckas är egentligen inte den
saneringsplan som regeringen har lagt fram, även
om den är viktig, utan det är att vi kan komma
tillbaka till full sysselsättning.
Ungefär tre fjärdedelar av den försämring av det
offentliga finansiella sparandet som har skett sedan
1990 beror på den ökade arbetslösheten och andra
omständigheter som hänger ihop med de dåliga
ekonomiska tiderna, bankkrisen bl.a.
Detta visar ganska tydligt att en förutsättning för en
sanering av de offentliga finanserna är att vi
kommer tillbaka till full sysselsättning.
Regeringen har lagt fram en rad förslag här i
kammaren, som bl.a. syftar till att förbättra
villkoren för mindre företag, vilket är nödvändigt
om vi skall kunna få ner arbetslösheten rejält under
de kommande åren.
Anf. 46 DAN ERIKSSON i Stockholm
(nyd):
Herr talman! Faktum kvarstår: Trots ett
optimistiskt program och optimistiska antaganden
om arbetslösheten kommer regeringen med
nuvarade besparingsprogram inte att kunna
presentera en budget i balans ens under nästa
mandatperiod, förutsatt att man får förnyat
förtroende.
Det innebär alltså att den nuvarande borgerliga
regeringen inte skulle kunna presentera en budget
i balans, även om man hade haft sju års oavbrutet
regeringsinnehav. Hur ser vice statsministern på
detta?
Mot bakgrund av detta måste det väl ändå komma
förslag på ordentliga besparingar i
kompletteringspropositionen?
Anf. 47 Socialminister BENGT
WESTERBERG (fp):
Herr talman! Låt mig först säga att statsskulden inte
är något stort ekonomiskt problem på den nivå som
den nu befinner sig. Sverige har i förhållande till
många andra, jämförbara länder, särskilt i Europa,
en förhållandevis liten nettostatsskuld. Det är
viktigt att visa på detta.
Det hindrar dock inte att statsskulden kommer att
växa på ett oacceptabelt sätt om vi ligger kvar med
ett stort budgetunderskott år efter år. Därför är det
angeläget att komma bort från det stora
budgetunderskottet, och det är också syftet både
med regeringens sysselsättningspolitik och med den
saneringsplan som vi redovisat för riksdagen och
fått godkänd.
De svenska FN-trupperna i Makedonien m.m.
Anf. 48 EVA ZETTERBERG (v):
Herr talman! Jag har två frågor till Bengt
Westerberg i hans egenskap av biträdande
statsminister i dag.
Den första gäller utvisning av peruaner. Sedan en
vecka protesterar hungerstrejkande peruaner mot
utvisningen och avvisningen av peruaner som
befinner sig i Sverige och söker asyl här.
Nyligen har FN:s rapportör om mänskliga
rättigheter lämnat en rapport till FN om att
rättssystemet i Peru är under all kritik och inte
fungerar. Även människor som inte är s.k.
terrorister löper stor risk.
Min första fråga är: Tänker regeringen se över sin
bedömning av asylsökande peruaners skäl att
stanna i Sverige, med anledning av FN:s rapport?
Det andra är också en internationell fråga. Avser
regeringen att pröva flyttningen av svenska FN-
trupper från Makedonien till Bosnien i riksdagen?
Är inte frågan av så stor vikt att även riksdagen
måste få möjlighet att yttra sig om den?
Anf. 49 Socialminister BENGT
WESTERBERG (fp):
Herr talman! Jag måste erkänna att jag inte vågar
kommentera den första frågan, eftersom jag inte
känner till den rapport som Eva Zetterberg talar
om. Jag föreslår att hon ställer frågan till
invandrarministern vid nästa tillfälle.
Det är vår samlade uppfattning i de partier som är
representerade i Utrikesnämnden, där den andra
frågan har diskuterats, att även en eventuell
överflyttning av trupper från Makedonien till
Bosnien ligger väl inom den ram som riksdagen har
fastställt.
I den ramen nämns en trupp om totalt ca 1 000 man,
och jag vill minnas att man skulle komma upp i ca
1 100 om man skulle flytta över det kompani som i
dag finns i Makedonien.
Frågan kommer att redovisas för Utrikesnämnden
i morgon. Jag kan inte i dag svara på om vi kommer
att finna anledning att återkomma till riksdagen
den närmaste tiden, men det är möjligt.
Flerbarnsavdraget
Anf. 50 HUGO HEGELAND (m):
Jag har en fråga till Inger Davidson. Jag har
nämligen motionerat om att man borde avskaffa
flerbarnstillägget, vilket skulle ge 1 300 miljoner,
och i stället införa ett flerbarnsavdrag, som skulle
ge mellan 500 och 600 miljoner.
Detta motsvarar en finansiering av
vårdnadsbidraget. Hur ser statsrådet på denna
utomordentliga lösning?
Anf. 51 Civilminister INGER DAVIDSON
(kds):
Herr talman! Dessa frågor ligger inte på min domän
i regeringen. Därför skall jag egentligen inte svara
på den typen av frågor, och jag avstår helt enkelt
från att göra det. Jag vill inte gå in på det.
Personalminskning i vården
Anf. 52 EVA JOHANSSON (s):
Senast i dag kunde vi läsa i en av de stora
morgontidningarna här i Stockholm att man inom
vården planerar att göra sig av med ytterligare
20 000 personer.
Jag skulle vilja fråga vice statsministern, framför
allt i hans egenskap av socialminister, om han tror
att det är möjligt att göra detta utan att allvarligt
försämra tryggheten och säkerheten i vården.
Anf. 53 Socialminister BENGT
WESTERBERG (fp):
Herr talman! Jag kan inte ge något generellt svar
på det, men det är naturligtvis inte acceptabelt att
försämra tryggheten och säkerheten.
Acceptabla är bara sådana personalnedskärningar
som innebär en faktisk rationalisering eller
effektivisering, dvs. då man trots nedskärningar
kan upprätthålla kvaliteten.
Huruvida alla nedskärningar som Eva Johansson
talade om -- eller en mindre eller större del av
dem -- tillhör den kategorin kan jag faktiskt inte
svara på.
FN:s barnkonvention
Anf. 54 CHATRINE PÅLSSON (kds):
Herr talman! Jag har en fråga till socialministern. I
år är det FN:s familjeår, och eftersom barnen har
en särskilt framskjuten plats vill jag fråga:
Är socialministern beredd att arbeta för att
barnkonventionen inkorporeras i den svenska
lagen?
Anf. 55 Socialminister BENGT
WESTERBERG (fp):
Herr talman! När riksdagen tog ställning till
barnkonventionen föregicks det av en prövning där
man jämförde barnkonventionen med svensk
lagstiftning. Då konstaterades att
barnkonventionen i allt väsentligt redan var
tillgodosedd i svensk lag.
Vi har senare fått påpekanden om att det finns
brister på några punkter. Jag har redovisat dem här
i kammaren tidigare. Vi håller nu på att förbereda
lagändringar för att det skall råda full
överensstämmelse mellan konventionen och den
svenska lagstiftningen.
Stödet till frikyrkorna
Anf. 56 BERNDT EKHOLM (s):
Jag har en fråga till civilministern.
Enligt min mening sitter folkrörelserna litet trångt i
Sverige. Jag skall precisera min fråga till ett område
som civilministern har ansvar för. Det gäller de fria
trossamfunden -- frikyrkor och invandrarkyrkor
och liknande.
Bidragen, i form av verksamhetsbidrag och
lokalbidrag, har i reala tal minskat under den
borgerliga regeringens tid, till skillnad från under
socialdemokratiska regeringars tid.
Om jag har förstått ett pressmeddelande rätt har
det nu kommit en utredning om detta.
Min fråga till civilministern gäller om den
borgerliga regeringens intentioner är att fortsätta
att minska stödet till de fria trossamfunden.
Anf. 57 Civilminister INGER DAVIDSON
(kds):
Herr talman! Jag tycker att det är litet magstarkt att
säga att folkrörelserna sitter trångt i dag. Om det är
något som denna regeringen varit inriktad på är det
att öka folkrörelsernas inflytande i Sverige. Det gör
vi på olika sätt.
På Civildepartementet har vi bl.a. tillsatt en
beredning för att främja den ideella sektorns
utveckling. Det handlar just om att öka
möjligheterna för samtliga ideella organisationer i
landet att bredda sin verksamhet och att också
komplettera offentlig verksamhet på olika sätt.
Jag kan med tanke på hur läget ser ut i dag däremot
inte lova att vi kommer att kunna höja anslagen
inom den närmaste tiden. Men allt stöd handlar inte
om ekonomiskt stöd.
Brottsoffermyndighet
Anf. 58 LISBET CALNER (s):
Herr talman! Jag undrar om justitieministern anser
att Brottsskadenämnden och dess verksamhet är att
klandra.
Jag ställer frågan eftersom det är så väldigt bråttom
att inrätta en ny brottsoffermyndighet. Varför har
inte normalt remissförfarande genomförts när det
gäller den utredning som föreslår den nya
myndigheten?
Jag undrar också om ryktet talar sant: Skall
brottsoffermyndigheten flytta till Luleå om
riksdagen fattar beslut om en sådan?
Anf. 59 Justitieminister GUN HELLSVIK
(m):
Herr talman! Först vill jag besvara frågan om det
finns skäl att klandra Brottsskadenämnden.
Det finns det absolut inte. Skälet till att vi snabbt
vill få en förändring är att vi är angelägna om att få
i gång den verksamhet som Brottsofferfonden
syftar till och som jag verkligen hoppas att
riksdagen kommer att ställa sig bakom. I stället för
att skapa nya myndigheter vill vi omvandla en
befintlig myndighet som redan sysslar med
brottsofferfrågor.
Lokaliseringen är ingenting som vi har beslutat om
i regeringen. Däremot har vi angivit att man just i
denna fråga bör följa tidigare riksdagsbeslut. Det
finns klara direktiv om att man skall eftersträva
utlokalisering vid nyskapande och förändring av
myndigheter om det inte finns några hinder mot
det.
Anf. 60 LISBET CALNER (s):
Herr talman! Anser justitieministern att det skulle
innebära en förbättring för brottsoffren om man
flyttar ut myndigheten någon annanstans i Sverige?
Anf. 61 Justitieminister GUN HELLSVIK
(m):
Herr talman! Självfallet kan en utlokalisering vara
till nackdel för de stockholmare som utnyttjar
närheten. Men den kan samtidigt vara till fördel för
de icke-stockholmare som inte har möjlighet att
söka direktkontakt.
Brottsskadenämndens verksamhet är en
verksamhet där det primärt inte förekommer öga-
mot-öga-kontakt. Kontakten mellan
Brottsskadenämnden och dem som behöver stöd
därifrån sker på andra vägar.
Hemtjänsten
Anf. 62 JAN ANDERSSON (s):
Herr talman! Jag har en fråga till socialministern.
Antalet personer som får hemtjänst har minskat
under flera år. Under senare år har det skett en
minskning också bland människor över 80 år. Det
visar sig att det framför allt är lågutbildade och
kvinnor som har fått mindre hemtjänst.
Välutbildade personer har däremot fått hemtjänst i
bibehållen och t.o.m. ökad omfattning.
Vilka initiativ ämnar socialministern vidta på grund
av detta? Det är faktiskt de lågutbildade som har
sämst hälsa. Det borde egentligen ha varit de som
fått bibehållen och t.o.m. ökad hemtjänst.
Anf. 63 Socialminister BENGT
WESTERBERG (fp):
Herr talman! Jag tycker att det mest angelägna är
att det sker en individuell prövning.
Det kan nog vara riktigt att personer som har
förmåga att tala för sig ofta har lättare att få social
service från kommunerna. Det har vi sett många
exempel på tidigare när det har gällt barnomsorg,
äldreomsorg och andra områden. Det är
naturligtvis inte bra att det är på det sättet.
Det måste i första hand rättas till ute i
kommunerna. Jag tror inte att det hjälper mycket
med uttalanden eller direktiv från centralt håll,
men jag har samma utgångspunkt som Jan
Andersson. Den hemtjänst vi ställer till förfogande
skall ställas till förfogande efter behov och inte efter
förmåga att tala för sin sak.
Mellanskarven
Anf. 64 BERTIL DANIELSSON (m):
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till
jordbruksministern.
Mellanskarven är en fågel som ökar väldigt snabbt i
antal inte minst i Kalmarsund. Den beräknas fånga
1 500--2 000 ton fisk per år och utgör därmed ett
starkt hot mot det kustnära yrkesfisket.
Naturvårdsverket, som handlägger dessa frågor,
medger inte åtgärder som på ett kraftfullt sätt skulle
minska antalet fåglar. Förhållandena är nu sådana
att det kustnära fisket är allvarligt hotat.
Avser regeringen att aktivt förhindra att yrkesfisket
försvinner?
Anf. 65 Jordbruksminister KARL ERIK
OLSSON (c):
Herr talman! Frågan om mellanskarven på framför
allt Öland har diskuterats under ett antal år. Jag
kom i kontakt med frågan förra våren. Vi fann då
inte anledning att vidta särskilda åtgärder.
Jag kan inte göra någon bedömning av om läget har
förändrats efter det. Uppgifterna från fiskarna och
Naturvårdsverket är motstridiga. Det finns
bevisligen väldigt många fåglar. De stör
uppenbarligen fiskarna. Huruvida fåglarna tar så
mycket fisk att det påverkar fisket är än så länge
inte helt utrett.
Om det finns synpunkter från fiskarna på Öland är
jag beredd att lyssna till dessa än en gång för att
överväga frågan.
FN:s barnkonvention
Anf. 66 BIRGITTA DAHL (s):
Herr talman! Jag skulle vilja återkomma till
socialministern med en fråga med anknytning till
FN:s barnkonvention.
Konventionen ålägger undertecknarna att göra sitt
yttersta för att tillgodose barnens behov. Det är väl
belagt att de besparingar som har lagts ut på
kommunerna under de senaste två åren framför allt
har tagits ut på verksamheter som barnen behöver.
Jag vill fråga socialministern om han anser att
Sverige lever upp till andan i barnkonventionen om
vi i praktiken handlar på detta sätt mot barnen.
Anf. 67 Socialminister BENGT
WESTERBERG (fp):
Herr talman! Jag delar inte Birgitta Dahls
uppfattning att vi handlar mot barnen. Däremot
tycker jag att man kan se på de förändringar som
sker i kommunerna med viss oro. Jag vill inte
utesluta att det finns förändringar som vi inte tycker
är bra.
Det var skälet till att regeringen på mitt förslag gav
Socialstyrelsen och några andra myndigheter i
uppdrag att noga följa utvecklingen i kommunerna
under 1993. Vi vill se hur kommunerna gör när de
måste spara.
Slutrapporten från detta uppdrag beräknas
överlämnas till regeringen den 1 april. När vi har
fått den rapporten skall vi ta ställning till om det
krävs några åtgärder från regeringens sida.
Den muntliga frågestunden var härmed avslutad.
6 § Information från regeringen om åtgärder
mot ungdomsbrott
Anf. 68 Justitieminister GUN HELLSVIK
(m):
Herr talman! Regeringens förnyelse av
kriminalpolitiken fortsätter. I dag har de första
stegen tagits i en ny handlingsplan på ett särskilt
betydelsefullt område, nämligen bekämpningen av
ungdomsbrottsligheten. Jag vill därför informera
riksdagen om detta arbete.
Ungdomsbrottsligheten orsakar -- som all annan
brottslighet -- i sig skador för enskilda och för
samhället i övrigt, men framför allt är den en viktig
signal om risker för framtida, omfattande
kriminalitet, missbruk och annan negativ
utveckling hos de unga.
Brottsdebuten sker inte sällan i mycket unga år,
ibland redan i 10- till 12-årsåldern. Åtgärder måste
därför sättas in mycket tidigt, dvs. före tonåren.
Rättsväsendets funktion är emellertid begränsad
när det gäller denna yngsta grupp. Familjen och
skolan är då viktiga för att tidigt identifiera risker
och problem och förhindra att barn börjar med
brottslig verksamhet. Barn och ungdomar behöver
föräldrar som intresserar sig för dem, sätter gränser
och reagerar då dessa gränser överskrids. Även
skolan har en sådan roll. Föräldrar -- och för övrigt
alla vuxna -- som inte förmedlar och upprätthåller
normer, sviker barnen och ungdomarna. Vikten av
att främja ungdomars personliga ansvarstagande,
medmänsklighet, delaktighet och inflytande har
understrukits i regeringens till riksdagen nyligen
avlämnade ungdomspolitiska proposition.
Under tonåren begår många, särskilt pojkar, något
eller några brott utan att de för den skull inleder en
brottskarriär. Det kan därför vara av värde att ha
en särskild åtgärdsstrategi för dessa s.k.
tillfällesbrottslingar.
Brottsligheten hos tonåringar är annars
huvudsakligen ett återfallsfenomen.
Brottspreventiva åtgärder måste därför inte bara ta
sikte på att bryta en pågående brottskarriär, utan
framför allt, som jag nyss har nämnt, sättas in på ett
tidigt stadium, ofta redan innan ungdomarna nått
straffmyndighetsåldern.
Jag kommer nu att närmare redovisa innehållet i de
reformer som förbereds och som har till syfte att
motverka ungdomsbrott.
Ungdomsbrottskommittén överlämnade i juni 1993
sitt betänkande Reaktion mot ungdomsbrott till
mig. Kommittén har övervägt i vilka former och på
vilket sätt det allmänna bör ingripa när unga begår
brott.
Kommittén föreslår bl.a. att påföljden
överlämnande till vård inom socialtjänsten skall
utmönstras ur påföljdssystemet. Enligt kommitténs
uppfattning är det rättsväsendet som skall
bestämma påföljder för brott medan det är
socialtjänstens uppgift att svara för att hjälp och
stödåtgärder ges till dem som behöver det.
Kommittén föreslår en ny frihetsberövande påföljd
som speciellt anpassas till de unga lagöverträdarna.
Den kallas särskild tillsyn och innebär placering på
de särskilda ungdomshem som administreras av
Statens institutionsstyrelse. Kommitténs avsikt är
dock inte att frihetsberövande påföljder skall
användas i större utsträckning än i dag.
Kommittén förslår också förändringar i fråga om
handläggningen av ungdomsmål i syfte att
åstadkomma en snabbare handläggning och en mer
aktiv medverkan av den unges vårdnadshavare och
av socialtjänsten.
Ungdomsbrottskommitténs förslag
remissbehandlades under sommaren och hösten
1993.
När det gäller förslagen i de delar som rör
förundersökningen och handläggningen i domstol
har remissinstanserna i stora delar varit positiva.
Detta gäller särskilt förslagen som syftar till att
förkorta handläggningstiderna och förbättra
samarbetet mellan berörda myndigheter. Också
förslagen om förändringar av påföljder för unga
tillstyrks av många remissinstanser. Det saknas
emellertid inte kritiska röster. Kritiken gäller
särskilt införandet av en ny frihetsberövande
påföljd och utformningen av den.
För egen del anser jag att det är rättsväsendet som i
första hand skall bestämma form och innehåll i den
straffrättsliga påföljd som skall följa på brott av
unga. Det är viktigt att den unge ställs till ansvar
för brottet och att han uppfattar sambandet mellan
brottet och reaktionen. I de senare årens
diskussioner har betydelsen av snabba, tydliga och
konsekventa reaktioner på brott kommit att
framhållas alltmer. Straffrättskipningen måste
präglas av förutsebarhet, enhetlighet och
proportionalitet. Om den verkliga grunden för det
straffrättsliga ingripandet inte tydligt anges, kan
den unge få den felaktiga uppfattningen att brottet
egentligen saknar betydelse för ingripandet mot
honom. Det finns också en påtaglig risk för att den
unge berövas ansvaret för sina handlingar, och det
gagnar inte hans fortsatta utveckling mot ett ordnat
liv. Även om verkställighetsinnehållet givetvis
måste vila på behandlingsinriktade åtgärder, kan
det vara svårt att förena dessa principer med ett
formellt bibehållande av överlämnandepåföljden.
Samtidigt kan man inte nog understryka vikten av
att påföljdssystemet vilar på humanitär grund. En
given utgångspunkt är att användningen av
fängelsestraffet för ungdomar skall minskas
ytterligare. Alla möjligheter till hjälpande,
stödjande och rehabiliterande åtgärder måste tas
till vara, bl.a. inom ramen för socialtjänstens
verksamhet.
En så genomgripande omläggning av
påföljdssystemet för ungdomar som föreslås av
kommittén kräver dock noggranna överväganden.
Självfallet måste den kritik från remissinstanserna
som riktats mot den föreslagna påföljden särskild
tillsyn analyseras och beaktas i det fortatta
reformarbetet. Av särskild betydelse är att
regleringen av verkställigheten av en ny
frihetsberövande påföljd utformas så att
verkställigheten främjar den unges anpassning i
samhället. Som kommittén själv påpekat krävs här
ytterligare överväganden. Det återstår därför ett
visst beredningsarbete innan förslag i dessa delar
kan lämnas till riksdagen. Enligt min bedömning
innebär detta att det inte är möjligt för regeringen
att nu under våren presentera sina förslag om
ändringar i påföljdssystemet för de unga
lagöverträdarna.
De processrättsliga delarna av kommitténs förslag
kan emellertid behandlas av regeringen redan i vår.
Nu gäller följande handlingsplan.
Frågan om bl.a. verkställighetsinnehållet och
lagregleringen av en ny frihetsberövande påföljd
måste beredas ytterligare för att skapa ett mer
fullständigt underlag. Det måste gjutas ett
meningsfullt innehåll i den nya påföljden, så att
verkställigheten inom de ramar som domstolen
angett i varje enskilt fall blir speciellt anpassad till
den unges behov. Samtidigt måste det såväl för den
dömde som för allmänheten stå klart att det är fråga
om en straffrättslig reaktion.
Det fortsatta beredningsarbetet kommer nu att ske
inom Justitiedepartementet i nära samverkan med
Socialdepartementet och de närmast ansvariga
myndigheterna, nämligen Statens
institutionsstyrelse, Socialstyrelsen och
Kriminalvårdsstyrelsen. Resultatet av arbetet
kommer att redovisas i en
departementspromemoria, som efter
remissbehandling kan ligga till grund för förslag till
en reform på området under hösten 1994.
Under senare delen av våren kommer regeringens
förslag i de processrättsliga delarna att redovisas i
en lagrådsremiss. Det handlar här bl.a. om att
förkorta handläggningstiderna av ungdomsmål hos
polis och åklagare och att inom den nuvarande
domstolsorganisationen ha speciella domare för
brottmål mot ungdomar. En proposition med
förslag i dessa delar kommer att lämnas till
riksdagen före sommaren. I samma proposition bör
för riksdagens kännedom även arbetsläget och
inriktningen av det kommande påföljdssystemet för
unga lagöverträdare kunna redovisas översiktligt.
En lagrådsremiss med regeringens
ställningstagande till ett helt nytt påföljdssystem för
ungdomar och till ändringar i reglerna om häktning
av ungdomar under 18 år kommer sedan att
utarbetas under hösten och vintern 1994/95.
Regeringen har i dag gett BRÅ i uppdrag att
utarbeta ett underlag för ett nationellt
brottsförebyggande program. En väsentlig del av
detta uppdrag tar sikte på behovet av att kunna
ingripa tidigt mot de ungdomar som befinner sig i
riskzonen för att bli vanekriminella. Det tidiga
brottsförebyggande arbetet i vid bemärkelse spelar,
som jag tidigare har framhållit, den kanske
viktigaste rollen i kampen mot
ungdomsbrottsligheten. BRÅ skall redovisa sitt
uppdrag senast den 1 maj 1995.
Vidare har Riksåklagaren i dag av regeringen fått
ett uppdrag att utarbeta en modell för hur s.k.
medlingsverksamhet skall kunna bedrivas. Enligt
min mening är det viktigt att de unga
lagöverträdarna får ta ansvar för sina handlingar
genom att konfronteras med följderna av vad de
gjort. Detta kan ske genom att de t.ex. träffar dem
som drabbats av brottet och försöker gottgöra
eventuella skador. Riksåklagarens arbete, som
skall redovisas den sista oktober 1994, skall ge
ytterligare underlag för regeringens fortsatta
överväganden av hur medlingsverksamheten skall
kunna utvecklas.
Jag vill också avslutningsvis nämna att jag har för
avsikt att låta utreda om sekretessreglernas
utformning eller praktiska tillämpning i onödan
kan hindra samarbetet mellan de myndigheter som
handlägger ungdomsmål, dvs. polis, åklagare,
socialtjänst och frivård. Det arbetet beräknas vara
avslutat under senare delen av hösten 1994.
Jag har nu redovisat ett omfattande reformprogram
på ett av de mest centrala områdena för förnyelsen
av kriminalpolitiken. Vi har en god grund att stå på.
Redan nu har viktiga steg kunnat tas, och inom det
kommande året kommer regeringen att lägga fram
genomgripande förslag som alla skall medverka till
att våra unga får växa upp till mogna och
ansvarskännande medborgare.
Anf. 69 LARS-ERIK LÖVDÉN (s):
Herr talman! Ungdomsbrottskommittén tillsattes ju
av den socialdemokratiska regeringen 1990. Den
har arbetat enligt de direktiv som utformades då.
Ungdomsbrottskommittén presenterade ett enigt
betänkande.
Nu säger justitieministern att en del av de frågor
som Ungdomsbrottskommittén lyfte fram i sitt
betänkande behöver ytterligare beredning. Jag
skall inte invända mot det. Det finns skäl att mycket
noggrant fundera över vilka som är de mest
adekvata påföljderna när det gäller åtgärder mot
unga lagöverträdare.
Herr talman! Jag har två frågor till justitieministern
som tar sikte på det fortsatta beredningsarbetet.
Sedan har jag några synpunkter på saker som inte
ingår i justitieministerns redovisning i dag. Jag
börjar med frågorna.
När det gäller den framtida handlingsplanen säger
justitieministern att frågan om
verkställighetsinnehållet och lagregleringen av en
ny frihetsberövande påföljd måste beredas
ytterligare. Då måste jag fråga justitieministern: Är
inriktningen på det beredningsarbetet att påföljden
och verkställigheten av den skall ske utanför
kriminalvården, som Ungdomsbrottskommittén
föreslog? Det skulle då ske på § 12-hemmen eller
hem för särskild tillsyn, som
Ungdomsbrottskommittén uttryckte det. Det är en
oerhört avgörande fråga om det skall ske inom
kriminalvårdens ram eller utanför. Jag skulle vilja
höra justitieministerns synpunkter på det.
Den andra frågan gäller inriktningen på att
minimera användningen av fängelsstraff. Är det
också regeringens uppfattning att man så långt som
möjligt skall ha den inriktningen på arbetet?
Sedan har jag några synpunkter. I det material som
justitieministern har lyft fram i dag saknar jag en
analys av orsakerna till brottsutvecklingen. Jag
känner stor oro för vad den höga och långvariga
arbetslöshet som finns bland ungdomar kommer att
få för betydelse för ungdomsbrottsligheten.
Jag känner också stor oro för den nedrustning som
sker inom barn- och ungdomsvården och
fritidsverksamheten för barn och ungdomar ute i
kommunerna. Jag är orolig för vad det kan få för
återverkningar på ungdomsbrottsligheten. Jag
skulle vilja att justitieministern kommenterade
dessa punkter.
Anf. 70 Justitieminister GUN HELLSVIK
(m):
Herr talman! Jag skall gärna kommentera detta.
Låt mig ta frågorna först.
När det gäller verkställigheten av påföljden särskild
tillsyn är det inte något problem var § 12-hemmen
formellt hör hemma. Däremot är det ett problem i
vilka situationer som § 12-hemmen används, dvs.
om de som har begått brott eventuellt
sammanblandas med dem som hamnar på § 12-hem
enbart på grund av sina sociala problem. Jag tror
att Lars-Erik Lövdén är väl medveten om att detta
är synpunkter och invändningar som har kommit
fram i remissvaren. Det är denna typ av
frågeställningar, som inte är penetrerade av
Ungdomsbrottskommittén, som kräver ytterligare
behandling.
Jag tyckte att jag var ganska tydlig i min
information. Jag sade att regeringen har
ambitionen att minska användandet av
fängelsestraff för unga. Det är ett av skälen till att
det är viktigt att vi hittar en alternativ form. I vissa
situationer är frihetsberövande nödvändigt. Jag
tror att vi alla kan vara överens om att vi så långt
som möjligt skall undvika vanliga fängelser.
Sedan har jag uppenbarligen varit otydlig. En av de
punkter som jag tog upp var de beslut som
regeringen har fattat i dag. Ett av de besluten var
nämligen uppdraget till Brottsförebyggande rådet
att utarbeta en strategi för att förändra
brottsutvecklingen och minska antalet brott i
framtiden. En analys skall arbetas fram som en
följd av det arbete som Brottsförebyggande rådet
redan har gjort i sin framtidsanalys. Där har man
pekat på att vi måste gå vidare och se hur vi kan
utforma en strategi mot brott.
Oron för utvecklingen ligger bakom att regeringen
anstränger sig för att få förändringar till stånd och
för att få ökad kunskap. Om det var så enkelt att vi
med ökade ekonomiska resurser, utan ändrad
strategi, skulle kunna få färre ungdomsbrottslingar
skulle vi ha nått det målet för länge sedan. Under
hela efterkrigstiden har resurserna för barn och
ungdomar och deras omsorg ökat. Under samma
period har tyvärr ungdomsbrottsligheten ökat år
för år. Först 1992 hade vi en nedgång när det gällde
antalet brott begångna av 15--17-åringarna. Vi skall
inte dra några slutsatser av detta, men statistiken
visar i alla fall att det inte bara är resurser som är
avgörande. De har inte varit tillräckliga i sig. Vi
måste ha en ny strategi.
Anf. 71 LARS-ERIK LÖVDÉN (s):
Herr talman! Jag nämnde arbetslösheten och de
minskade resurserna till kommunerna som
orosmoment. Det gjorde jag inte utifrån ett eget
påstående. Jag gjorde det utifrån vad
Rikspolisstyrelsen för fram i sin anslagsframställan.
Där ser man med mycket stort allvar på den höga
ungdomsarbetslösheten och de nedskurna
resurserna till barn- och ungdomsvården och
fritidsverksamheten.
Även om vi har haft en stigande brottslighet i
Sverige har vi, till följd av att vi har satsat på dessa
områden, haft en bättre utveckling än många andra
jämförbara länder. Det var därför jag tyckte att det
brast i inledningen av justitieministerns
framställning.
Låt mig sedan komma tillbaka till frågan om
verkställigheten. Jag kände en viss oro när
justitieministern nu kompletterade sitt svar till mig.
Hon tog upp frågan om detta skall vara en vård och
påföljd som skall verkställas inom kriminalvårdens
ram eller utanför den, men hon gav inget klart
besked på den punkten. Svaret kunde nästan tolkas
som om det fanns planer på att återinföra något
slags ungdomsfängelser inom ramen för
kriminalvården. Då vill jag klart deklarera att vi
socialdemokrater aldrig kommer att acceptera en
sådan strategi gentemot ungdomsbrottsligheten.
Vi menar att verkställigheten av en sådan påföljd
skall ske utanför kriminalvårdens ram. Jag tror att
det är mycket viktigt att ha det på det viset för att
kunna bekämpa ungdomsbrottsligheten och få in
ungdomarna på bättre vägar.
Anf. 72 Justitieminister GUN HELLSVIK
(m):
Herr talman! Lars-Erik Lövdén nämnde tidigare att
Ungdomsbrottskommitténs samtliga ledamöter var
överens. Om jag inte minns alldeles fel innehåller
Ungdomsbrottskommitténs betänkande just ett
förslag att § 12-hemmen skall höra hemma inom
kriminalvården.
Det är regeringens uppfattning att det finns
problem här som måste penetreras innan vi kan ta
ställning till hur den särskilda tillsynen skall
verkställas och vilket innehåll den skall ha.
Sedan är det ju helt rätt, som Lars-Erik Lövdén
säger, att Rikspolisstyrelsen uttrycker sin oro för
arbetslösheten och dess betydelse för de unga. Jag
känner till det, och självklart känner Lars-Erik
Lövdén mycket väl till det, eftersom han tillhör
Rikspolisstyrelsen och alltså står bakom den
uttalade oron. Samtidigt skall vi ha klart för oss att
BRÅ har pekat på att enbart arbetslösheten i sig
inte är avgörande för våra ungas kriminialitet.
Men visst finns problemet, särskilt långsiktigt.
Därför är det arbete som regeringen sysslar med,
som syftar till att skapa ett fungerande näringsliv
och därmed flera arbetstillfällen, också av stor
betydelse. Men det ersätter inte behovet av att
utveckla en särskild strategi.
Anf. 73 LARS-ERIK LÖVDÉN (s):
Herr talman! Mycket kort. Jag vill rätta
justitieministern på en punkt. Jag satt med i
Ungdomsbrottskommittén, och jag kan försäkra
justitieministern att jag aldrig skulle ha accepterat
att hemmen för den särskilda tillsynen skulle ligga
inom kriminalvårdens ram. Tanken var att dessa
hem skulle administreras av Statens
institutionsstyrelse. Det var
Ungdomsbrottskommitténs förslag.
Jag vill än en gång markera att skulle regeringen
fundera på att införa någon typ av ungdomsfängelse
inom kriminalvårdens ram, kommer
Socialdemokraterna bestämt att avvisa det.
Anf. 74 Justitieminister GUN HELLSVIK
(m):
Herr talman! Det är intressant att få reda på vad
bl.a. Lars-Erik Lövdén har tänkt, för i vart fall är
det en hel del remissinstanser som har uppfattat
Lars-Erik Lövdéns tankar på ett annat sätt. Det
framgår tydligt av en del av de remissvar som vi har
fått på betänkandet.
Överläggningen var härmed avslutad.
Meddelande om inställd information från
regeringen
Andre vice talmannen meddelade att punkt 24 på
föredragningslistan, information från regeringen,
utgår p.g.a. sjukdom.
7 § Anmälan om frågor
Anmäldes att följande frågor framställts
den 16 mars
1993/94:402 av Lisbeth Staaf-Igelström (s) till
arbetsmarknadsministern om lokala kooperativa
utvecklingscentra:
Vårt land behöver ta till vara alla möjligheter att
öka företagandet. De nuvarande institutionerna i
samhället är i huvudsak inriktade på traditionella
företagargrupper, främst män. Glädjande är dock
satsningen från NUTEK på kvinnligt företagande.
I en rapport från Riksrevisionsverket om de lokala
kooperativa utvecklingscentra noterades att dessa
nått grupper som normalt inte annars ägnar sig åt
företagande och med ett minimalt statsbidrag gjort
insatser som varit uppseendeväckande.
Har arbetsmarknadsministern för avsikt att öka
stödet till dessa lokala kooperativa
utvecklingscentra för att den vägen ge chans till fler
människor att starta kooperativ eller företag?
1993/94:403 av Lars Stjernkvist (s) till
civilministern om bostadsmarknaden och
ungdomar:
De senaste årens dramatiska utveckling på
bostadsmarknaden har skapat ett nytt begrepp:
mambos. Det är alla ungdomar som vill men inte
kan skaffa sig en egen lya och som därför tvingas bo
kvar hemma.
Bakgrunden är självfallet den höga
ungdomsarbetslösheten. Men även kraftigt ökade
boendekostnader spelar en viktig roll. De som
flyttade in i en nyproducerad bostad i slutet av 80-
talet eller början av 90-talet, samt de som inte hann
skaffa sig en egen lya innan politiken lades om, har
ensamma fått bära de senaste årens kraftiga
nedskärningar av bostadssubventionerna.
För första gången på drygt 50 år ökar
trångboddheten i vårt land. Det är framför allt
många ungdomar som förlorar på att skillnaderna
på bostadsmarknaden ökar.
I regeringens ungdomsproposition finns ett avsnitt
om ungdomars bostadssituation. Den förda
politiken refereras utan att konsekvenserna
beskrivs och framför allt utan att några slutsatser
dras. Mot den bakgrunden frågar jag
ungdomsministern:
Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att stärka
ungdomars ställning på bostadsmarknaden?
8 § Kammaren åtskildes kl. 15.42.
Förhandlingarna leddes
av förste vice talmannen från sammanträdets
början t.o.m. 4 § anf. 23 (delvis) och
av andre vice talmannen därefter till
sammanträdets slut.
Till toppen