Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2013/14:33 Fredagen den 22 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:33

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2013/14:33

Fredagen den 22 november

Kl. 09:00 - 15:49

1 § Meddelande om aktuell debatt om arbetsmiljön

Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Socialdemokraternas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om arbetsmiljön anordnas
tisdagen den 3 december kl. 13.00


Från regeringen skulle arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) delta. 

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: 

Till talmannen 

Begäran om aktuell debatt angående de senaste dödsolyckorna i arbetet

För några dagar sedan rapporterade media om ännu en fasansfull olycka där två män fick kokande tjära över sig. Så blev det två till som gick till jobbet utan att någonsin komma hem igen. 

Återigen var det två inhyrda arbetare som drabbades, precis

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.