Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2011/12:33 Fredagen den 18 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2011/12:33

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2011/12:33

Fredagen den 18 november

Kl. 09:00 - 12:54

1 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Margareta Sandstedt som suppleant i konstitutionsutskottet, civilutskottet, kulturutskottet, trafikutskottet och arbetsmarknadsutskottet, Björn Söder som suppleant i justitieutskottet, Kent Ekeroth som suppleant i utrikesutskottet och Mattias Karlsson som suppleant i utbildningsutskottet. 

Tredje vice talmannen förklarade valda till 

suppleant i konstitutionsutskottet

Margareta Sandstedt (SD) 

suppleant i civilutskottet

Margareta Sandstedt (SD) 

suppleant i kulturutskottet

Margareta Sandstedt (SD) 

suppleant i trafikutskottet

Margareta

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.