Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2011/12:30 Fredagen den 11 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2011/12:30

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2011/12:30

Fredagen den 11 november

Kl. 09:00 - 12:30

1 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträden

Förste vice talmannen anmälde att uppteckningar från följande EU-nämndssammanträden inkommit: 

torsdagen den 13 oktober 
onsdagen den 19 oktober 

2 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2011/12:FPM24 Strukturfondsförordningar för perioden 2014–2020
KOM(2011)607, KOM(2011)610, KOM(2011)611, KOM(2011)612, KOM(2011)614
och
KOM(2011)615
till näringsutskottet  

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.