Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2010/11:67 Fredagen den 4 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:67

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:67

Fredagen den 4 mars

Kl. 09:00 - 10:24

1 § Ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Marta Obminska
(M) ansökt om ledighet under tiden den 7 juni–31 augusti. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Hannes Beckman
(M) skulle tjänstgöra som ersättare för Marta Obminska. 

2 § Anmälan om ordförande i civilutskottet

Förste vice talmannen anmälde att
Carina Ohlsson
(S) valts till ordförande i civilutskottet under tiden den 3 mars–1 augusti under Maryam Yazdanfars ledighet. 

3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.