Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2010/11:118 Fredagen den 17 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:118

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:118

Fredagen den 17 juni

Kl. 09:00 - 15:30

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att
Jonas Jacobsson
(M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 23 juni, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Mats Sander (M). 

2 § Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande skrivelse inkommit: 

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

1 bil. 

Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt riksdagsordningen 4 kap 8 § i separata beslut den 9 juni respektive den 14 juni 2011 överenskommit att genom deputerade i sammansatt utskott gemensamt bereda propositionen 2010/11:127
Fortsatt svenskt deltagande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.