Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2010/11:113 Fredagen den 10 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:113

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:113

Fredagen den 10 juni

Kl. 09:00 - 15:50

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att
Erik A Eriksson
(C) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 14 juni, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Marie Wickberg (C). 

2 § Utökning av antalet suppleanter i utrikesutskottet och miljö- och jordbruksutskottet

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande: 

från 28 till 29 i utrikesutskottet  
från 26 till 27 i miljö- och jordbruksutskottet 

Kammaren medgav dessa utökningar. 

3 § Val av extra suppleanter i utrikesutskottet och miljö- och jordbruksutskottet

Företogs val

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.