Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2009/10:140 Fredagen den 18 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:140

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:140

Fredagen den 18 juni

Kl. 09:00 - 11:39

1 § Svar på interpellation 2009/10:439 om prioritering av brott mot arbetsmiljölagen

Anf. 1 Justitieminister BEATRICE ASK (m):

Herr talman! Eva-Lena Jansson har frågat om jag avser att vidta åtgärder för att ge polis och åklagare nödvändiga resurser för att utreda misstänkta arbetsmiljöbrott inom rimlig tid. Hon undrar också om jag är beredd att ta initiativ till att förlänga preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott. 

Eva-Lena Jansson ställer frågan mot bakgrund av ett enskilt fall där hon menar att ”ett grovt brott mot arbetsmiljölagen inte har fått någon rättslig prövning”. Jag instämmer inte i beskrivningen av det aktuella rättsfallet, då frågan
har
prövats rättsligt. Oavsett det enskilda

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.