Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2009/10:135 Onsdagen den 9 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:135

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:135

Onsdagen den 9 juni

Kl. 09:00 - 17:34

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 juni. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Andre vice talmannen meddelade att arbetsplenum skulle äga rum
måndagen den 14 juni kl. 11.00
, inte kl. 9.00 som tidigare aviserats.  

3 § Svar på interpellation 2009/10:367 om elcertifikat till gammal elproduktion

Anf. 1 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c):

Fru talman! Peter Eriksson har frågat mig följande: 

1. Kan näringsministern redovisa hur stor andel av elcertifikaten som utfärdats under 2009 som har tilldelats elproduktion som fanns i drift redan innan elcertifikatssystemet infördes 2003? 
2. Har ministern för avsikt att låta gamla anläggningar även

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.