Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2009/10:133 Måndagen den 7 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:133

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:133

Måndagen den 7 juni

Kl. 11:00 - 14:36

1 § Aktuell debatt: Blockaden av Gaza

Anf. 1 HANS LINDE (v):

Fru talman! För en vecka sedan nåddes vi alla av den chockerande nyheten att Israel med våld och vapenmakt bordat Ship to Gazas fartyg på internationellt vatten, fartyg lastade med humanitär hjälp – en bordning som kostade nio fredsaktivister livet. 

Men Israels grova övergrepp var inte en unik händelse. Det våld man visade vid bordningen är ett våld som Israel dagligen utsätter det ockuperade palestinska folket för på Gazaremsan, i östra Jerusalem och på Västbanken. Det unika i händelsen var att våldet denna gång drabbade européer. 

Ship to Gaza skapades för att genom folklig solidaritet bryta Israels mer än tre år långa blockad

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.