Riksdagens protokoll 2005/06:139 Måndagen den 12 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2005/06:139

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2005/06:139

Måndagen den 12 juni

Kl. 10:00 - 21:05

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 juni. 

2 § Svar på interpellation 2005/06:451 om hyressättning och kommunala bostadsföretag

Anf. 1 Samhällsbyggnadsminister MONA SAHLIN (s):

Fru talman! Nina Lundström har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder, och i så fall vilka, 

1. avseende de kommunala bostadsföretagens roll som hyresnormerande i och med att dessa bolag är aktörer på en kommersiell marknad med lokaler, köpcentrum och annan riskbaserad verksamhet som påverkar hyran, 
2. för att underlaget för jämförelseprövning vid tvister ska vara så heltäckande som möjligt, 
3. för att ta bort hinder för att boende i hyresrätt ska kunna äga sin hyresrätt i framtiden,

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.