Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2004/05:48 Fredagen den 10 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2004/05:48

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2004/05:48

Fredagen den 10 december

Kl. 09:00 - 14:27

1 § Anmälan om ändrad partibeteckning

Från Gudrun Schyman hade inkommit följande skrivelse: 

Till riksdagen 

Härmed meddelar jag att jag inte längre tillhör Vänsterpartiet och därmed vänsterpartiets riksdagsgrupp. 

Stockholm den 8 december 2004 

Gudrun Schyman

Skrivelsen lades till handlingarna. 

2 § Meddelande om särskild debatt

Talmannen meddelade att särskild debatt om den svenska kollektivavtalsrätten skulle äga rum
fredagen den 17 december kl. 9.00


3 § Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden våren 2005

Talmannen meddelade att preliminär plan för kammarens sammanträden våren 2005 delats ut till kammarens ledamöter. 

4 § Svar på interpellation

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.