Till innehåll på sidan

Protokoll 2016/17:82 Fredagen den 17 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:82

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 24 februari justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:367

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:367 Medicinsk åldersbedömning

av Johanna Jönsson (C)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 28 april 2017.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 14 mars 2017

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

Interpellation 2016/17:368

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:368 Arbetskraftsinvandring

av Johanna Jönsson (C)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 28 april 2017.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 14 mars 2017

Justitiedepartementet

Morgan

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.