Till innehåll på sidan

Protokoll 2016/17:38 Torsdagen den 1 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:38

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 10 november justerades.

§ 2  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Andreas Norlén (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i krigsdelegationen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Tobias Billström som ledamot i krigsdelegationen.

Andre vice talmannen förklarade vald till

ledamot i krigsdelegationen

Tobias Billström (M)

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:138

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:138 Utvecklingen i Turkiet

av Hans Linde (V)

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 19 december 2016.

Skälet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.