Till innehåll på sidan

Protokoll 2016/17:129 Tisdagen den 20 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:129

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motioner

2016/17:3754 och 3755 till socialutskottet 

§ 2  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Finansutskottets betänkanden

2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

2016/17:FiU21 Vårändringsbudget för 2017

2016/17:FiU34 Årsredovisning för staten 2016

2016/17:FiU35 Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)

§ 3  Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU15

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.