Till innehåll på sidan

Protokoll 2014/15:30 Tisdagen den 2 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2014/15:30

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Janine Alm Ericson (MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i riksbanksfullmäktige.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade

att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp anmält Esabelle Dingizian som suppleant i riksbanksfullmäktige samt

att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp under Ulrika Karlsson i Uppsalas ledighet anmält hennes ersättare Gunnar Hedberg som suppleant i EU-nämnden.

Förste vice talmannen förklarade vald till

suppleant i riksbanksfullmäktige

Esabelle Dingizian (MP)

Förste vice talmannen förklarade vald under tiden den 2 december 2014–1 mars 2015 till

suppleant i EU-nämnden

Gunnar Hedberg (M)

§ 3  Anmälan om fördröjda svar

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.