Till innehåll på sidan

Protokoll 2014/15:18 Fredagen den 7 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2014/15:18

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om ersättare

Talmannen anmälde att Nina Lundström (FP) skulle tjänstgöra som ersättare för Birgitta Ohlsson (FP) under tiden den 17 november 2014–7 april 2015.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpella­tioner

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:46

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:46 Högre marginalskatters effekter på den svenska ekonomins konkurrenskraft

av Aron Modig (KD)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 18 november 2014.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 5 november 2014

Finansdepartementet

Magdalena Andersson (S)

Enligt uppdrag

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef

Interpellation 2014/15:50

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:50

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.