Till innehåll på sidan

Protokoll 2014/15:105 Torsdagen den 28 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2014/15:105

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 8 maj justerades.

§ 2  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att Lena Ek (C) avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet samt att Kristina Yngwe (C) avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Kristina Yngwe som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

Andre vice talmannen förklarade vald till

ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Kristina Yngwe (C)

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:611

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:611 Samlad

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.