Riksdagens protokoll 2013/14:91 Torsdagen den 27 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:91

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2013/14:91

Torsdagen den 27 mars

Kl. 12:00 - 19:21

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 21 mars justerades.  

2 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:32 för tisdagen den 25 mars i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från finansutskottet. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:353

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:353 Beslut om styrelse i Carnegie bank 

av Per Bolund (MP) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 8 april 2014. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 26 mars 2014 
Finansdepartementet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.