Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2013/14:82 Onsdagen den 12 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:82

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2013/14:82

Onsdagen den 12 mars

Kl. 09:00 - 16:35

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 6 mars justerades.  

2 § Ansökan om fortsatt ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Ulrika Karlsson
i Uppsala

(M)

ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 15 mars–17 april. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Gunnar Hedberg
(M)

skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Ulrika Karlsson i Uppsala. 

3 § Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Gunnar Hedberg som suppleant i trafikutskottet. 

Förste vice talmannen förklarade vald
under tiden den 15 mars–17 april
till 

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.