Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2012/13:109 Onsdagen den 22 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2012/13:109

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2012/13:109

Onsdagen den 22 maj

Kl. 09:00 - 19:28

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 maj. 

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Carina Ohlsson
(S)

avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden.  

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Talmannen meddelade att arbetsplenum skulle äga rum
måndagen den 17 juni kl. 10.00
, inte kl. 11.00 som tidigare aviserats. 

4 § Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

Talmannen anmälde att följande granskningsrapport inkommit från Riksrevisionen: 

RiR 2013:7 Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer – når förmånerna fram? 

5 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.