Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2012/13:81 Onsdagen den 20 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2012/13:81

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2012/13:81

Onsdagen den 20 mars

Kl. 09:00 - 22:57

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 14 mars. 

2 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2012/13:FPM76 Direktiv om gemensamt system för skatt på finansiella transaktioner
KOM(2013) 71
till skatteutskottet  

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:318

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:318 Sveriges Turkietstrategi  

av Jacob Johnson (V)  

Interpellationen kommer att besvaras fredagen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.