Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2010/11:92 Onsdagen den 27 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:92

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:92

Onsdagen den 27 april

Kl. 09:00 - 21:28

1 § Anmälan om ordförande i civilutskottet

Andre vice talmannen anmälde att
Veronica Palm
(S) valts till ordförande i civilutskottet från och med den 26 april. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2010/11:315

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:315 Flygledartjänsterna  

av Leif Pettersson (S)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 7 juni 2011. 

Skälet till dröjsmålet är planerade nationella och utrikes resor. 

Stockholm den 26 april 2011 
Näringsdepartementet  
Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
Enligt uppdrag 

Fredrik Ahlén

Expeditionschef 

Interpellation 2010/11:321

Till

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.